Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 23 lần 2 tại Hà Nội và khóa 23 lần 3 tại TP Hồ Chí Minh (lớp học tối)

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm