HỌC VIỆN TƯ PHÁP - KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

 
 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019
1. Học viện Tư pháp tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp; sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Bộ Tư pháp
Ngay từ đầu năm 2019, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã chỉ đạo sát sao đối với công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2019 của Học viện Tư pháp. Sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ được thể hiện thường xuyên qua các buổi làm việc, qua chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, của cá nhân đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, nhất là đồng chí Thứ trưởng phụ trách Học viện. Ngoài việc tham dự và chỉ đạo các buổi khai giảng, bế giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng, hằng quý, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đều có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Học viện để đánh giá kết quả công tác trong quý và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo, kịp thời chỉ đạo giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Học viện. Bên cạnh đó, Học viện luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Học viện; sự đóng góp thời gian, công sức, trí tuệ của các thầy cô giáo, nhất là các thầy cô giáo thỉnh giảng. Chính những sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp này đã giúp Học viện tiếp tục gặt hái được những kết quả đáng tự hào, được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ ghi nhận, đánh giá cao.
2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai toàn diện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Bộ, ngành Tư pháp
Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, ngay từ những ngày đầu năm Học viện Tư pháp đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai nhiệm vụ này.
* Về kết quả công tác đào tạo:
Năm 2019, Học viện đã tổ chức đào tạo 8.253 học viên, trong đó tuyển sinh mới 3.801 học viên (vượt 13% so với chỉ tiêu năm 2019), tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo từ năm 2018 chuyển tiếp sang đối với 4.452 học viên. Đến nay, Học viện đã công nhận tốt nghiệp cho 3.358 học viên, khen thưởng đối với 167 học viên. Học viện cũng đã tổ chức được 03 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 207 học viên, hoàn thành 02 lớp từ năm 2018 chuyển sang, công nhận tốt nghiệp cho 164 học viên và khen thưởng đối với 21 học viên.
Bên cạnh việc duy trì tốt số lượng học viên các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, đào tạo nghiệp vụ thi hành án, nghề luật sư, nghề công chứng, nghề đấu giá, nghề thừa phát lại, Học viện đã tổ chức được 01 lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư và chuẩn bị khai giảng Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm, Học viện đã tiếp tục tổ chức 01 lớp đào tạo nghề luật sư trong giờ hành chính, đảm bảo duy trì thường xuyên các lớp học ở cả ba khung giờ các ngày làm việc và thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.
Đặc biệt, Học viện đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh và khai giảng Lớp đào tạo nghề luật sư chất lượng cao đầu tiên. Đây là chương trình đào tạo nâng chuẩn đầu vào và nâng cấp chuẩn đầu ra trên cơ sở Chương trình khung đào tạo nghề luật sư đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. 
* Về kết quả công tác bồi dưỡng
- Tính từ đầu năm đến nay, Học viện đã và đang tổ chức được 75 lớp bồi dưỡng cho 5.678 lượt người học, trong đó có 23 lớp bồi dưỡng theo kế hoạch Bộ Tư pháp cho 1.195 lượt người học (đạt 100% chỉ tiêu về lớp) và 52 Lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội cho 4.483 lượt người học. Đặc biệt, năm 2019 Học viện đã được Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng, chỉnh sửa chương trình, tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng để áp dụng chung cho toàn quốc.
- Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần duy trì nguồn thu, đảm bảo ổn định thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống cho công chức, viên chức và người lao động của Học viện.
3. Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục có nhiều đổi mới so với năm 2018; Tạp chí Nghề luật tiếp tục là cơ quan ngôn luận, diễn đàn trao đổi chuyên môn và đồng hành cùng với các sự kiện lớn của Học viện Tư pháp, của Ngành và đất nước.
- Năm 2019, Học viện triển khai 45 nhiệm vụ khoa học cấp học viện, 01 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ (tăng 1,6 lần so với năm 2018), thu hút đông đảo hơn sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động, nhất là sự tham gia của các giảng viên Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, 100% các nhiệm vụ đã được hoàn thành.
- Học viện đã xuất bản được 09 số Tạp chí Nghề luật, thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, tác giả trong và ngoài Học viện, trong đó có 50 bài viết của các giảng viên cơ hữu Học viện vượt so với tổng số bài đăng năm 2018. Tạp chí Nghề luật luôn đồng hành cùng với các sự kiện lớn của Học viện và của đất nước, như sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Đào tạo Luật sư, sửa đổi Bộ luật lao động năm 2012.
4. Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm và mở rộng với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật
- Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào, Học viện Tư pháp đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao chủ trì theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, trong đó tập trung hoàn thành 03 lớp đào tạo nghề công chứng, đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự và 01 lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho tổng số 120 học viên Lào; tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và hợp nhất, pháp điển, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam”; tổ chức đón tiếp 02 Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; tổ chức 02 Đoàn công tác của Bộ Tư pháp sang Lào làm việc; tổ chức thành công Hội nghị đánh giá giữa kỳ Dự án của Ban chỉ đạo hai nước. Học viện cũng đã tích cực hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào xây dựng chương trình môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch Dự án.
- Cũng trong năm 2019, Học viện đã chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức thành công Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam sang thăm và làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc); tổ chức đón Đoàn công tác Bộ Tư pháp Angeri, Đoàn công tác của Quốc Vụ Khanh Cộng hòa liên bang Đức; triển khai hoạt động hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và nối lại hoạt động hợp tác với Quỹ IRZ, Cộng hòa liên bang Đức tổ chức thành công 02 hội thảo tại Học viện.
5. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố và kiện toàn, từng bước đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao
Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tiếp tục được thực hiện bài bản, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật, công khai, dân chủ.
Năm 2019, Học viện đã đề nghị Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Học viện, xem xét bổ nhiệm lại đối với hai Phó Giám đốc Học viện; Giám đốc Học viện đã bổ nhiệm mới 5 Trưởng, Phó đơn vị; bổ nhiệm lại 08 viên chức lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo cấp bộ môn; tổ chức thành công vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019.
Trong năm, Học viện đã tiếp nhận 8 viên chức, giải quyết thuyên chuyển công tác cho 2 viên chức, giải quyết chế độ hưu trí cho 4 viên chức và giải quyết thôi việc cho 2 viên chức; tổ chức 3 khóa bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo theo tín chỉ cho giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng của Học viện; cử 207 lượt công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; cử 21 giảng viên đi nghiên cứu thực tế;
Đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức, người lao động luôn được chăm lo chu đáo. Năm 2019, Học viện đã nâng lương cho 20 viên chức, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 35 giảng viên.

6. Công tác xây dựng thể chế có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng
Năm 2019, Học viện đã ban hành nhiều thế chế quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động, điều hành và quản trị nội bộ, như hoàn thành việc ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 15 đơn vị thuộc Học viện; ban hành quyết định về cơ chế tự chủ và giao tài sản cho Trung tâm Tư vấn pháp luật; các quy định về cơ cấu tổ chức, nhân sự, về phân cấp và ủy quyền cho Cơ sở và Trưởng Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng, công tác quản lý tài chính, tài sản; ban hành Quy chế Bồi dưỡng của Học viện Tư pháp; hoàn thành sửa đổi và ban hành Quy chế làm việc của giảng viên cơ hữu Học viện Tư pháp, Quy chế Đào tạo và công tác học viên của Học viện Tư pháp. Đặc biệt, Học viện đã hoàn thành việc xây dựng và đang trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
7. Công tác Đảng được thực hiện bài bản, đồng bộ, toàn diện, đúng quy định. Công tác đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
- Đảng ủy Học viện Tư pháp luôn phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư pháp. Đảng ủy Học viện và các chi bộ trực thuộc tiếp tục duy trì nề nếp và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề; lãnh đạo toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực công tác của Học viện, của các đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc Học viện.
- Hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo trực tiếp đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động của Học viện.
Công đoàn Học viện đã tổ chức thành công chuyến học tập, tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động Học viện. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn cùng 01 Phó Giám đốc Học viện đã tham gia Đoàn công tác ra thăm, làm việc và tặng quà chiến sĩ, cán bộ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.
Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức thành công Đêm hội Trăng Rằm cho các cháu là con của công chức, viên chức, người lao động Học viện; tham gia giải bóng đá của Bộ Tư pháp; tổ chức “Giải bóng đá giao hữu Học viện Tư pháp mở rộng lần thứ 2”.
Chi hội Cựu chiến binh phối hợp với Đảng ủy Học viện đã tổ chức thành công Tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng và bài học kinh nghiệm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới”; tổ chức gặp mặt công chức, viên chức, người lao động là con thương binh, liệt sỹ và tổ chức Đoàn viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Dịch nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2019, tổ chức Đoàn Cựu chiến binh về thăm và dâng hương tại đài tưởng niệm 468 xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Chi hội Luật gia tổ chức thành công 02 Hội thảo về: Góp ý sửa đổi Bộ luật lao động và “Luật gia Việt Nam với công tác Tư vấn pháp luật và phương hướng đào tạo, bồi dưỡng Tư vấn viên pháp luật”.
8. Công tác phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tiếp tục được tăng cường; hoạt động hợp tác với các đối tác trong nước tiếp tục mở rộng
- Học viện Tư pháp luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tốt nhất về cơ sở vật chất cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc tổ chức các hoạt động, các sự kiện tại trụ sở Học viện. Năm 2019, Học viện đã hỗ trợ Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức 02 kỳ thi nâng ngạch công chức ngành tư pháp; hỗ trợ Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp viên pháp lý; hỗ trợ Viện Khoa học pháp lý tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức; hỗ trợ Cục Bổ trợ Tư pháp tổ chức kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba; hỗ trợ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hỗ trợ Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức tập huấn về kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý văn bản, văn thư lưu trữ, chữ ký số; hỗ trợ Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý từ hạng III lên hạng II.
- Trong năm, Học viện đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Nhà xuất bản Tư pháp, Học viện Khoa học xã hội, Tập đoàn FLC, ký hợp đồng hợp tác đào tạo với 15 tổ chức hành nghề luật sư để tăng cường, củng cố, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, xuất bản, phát hành giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giữa Học viện Tư pháp và các đối tác. Đặc biệt, năm 2019, Học viện Tư pháp phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thành công 04 Hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Học viện Tư pháp luôn quan tâm và tổ chức trang trọng, chu đáo các sự kiện quan trọng trong năm
- Tổ chức thành công Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị của Học viện Tư pháp tại Hà Nội với Cơ sở Thành phố HCM”. Tổ chức thành công của Hội thảo này đã thể hiện sự quyết tâm của tập thể công chức, viên chức và người lao động ngày càng đoàn kết, gắn bó, cùng chung sức, chung lòng cùng nhau xây dựng Học viện Tư pháp phát triển vững mạnh, trở thành “Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” ở Việt Nam.
 - Hưởng ứng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2019), Học viện Tư pháp đã tổ chức Đoàn công tác đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp; tặng tủ sách pháp luật cho UBND xã Minh Thanh; thăm và tặng quà cho một số gia đình chính sách của xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
- Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp. Đây là dịp để ôn lại truyền thống, đánh giá những thành tựu xây dựng và trưởng thành của Khoa, đồng thời tri ân công lao của nhiều thế hệ thầy cô giáo đã chung sức, đồng lòng làm lên thương hiệu đào tạo nghề luật sư như hiện nay tại Học viện Tư pháp.
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Học viện đã tổ chức thành công “Giải bóng đá giao hữu Học viện Tư pháp mở rộng lần thứ 2” và các hoạt động giao lưu văn nghệ. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức Gặp mặt tri ân ngày Nhà giáo Việt nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong không khí trang trọng, đầm ấm, vui tươi nhằm ghi nhận công lao đóng góp của các thầy giáo, cô giáo đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp.
10. Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2019 của Học viện Tư pháp:
- Danh hiệu khen thưởng cấp nhà nước:
+ Có 01 tập thể và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
+ Được Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan có thẩm quyền tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019.
- Danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Bộ:
+ Tập thể Học viện Tư pháp và 06 tập thể thuộc Học viện được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; Tập thể Học viện Tư pháp được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2019.
+ Giám đốc Học viện Tư pháp được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019”.
+ Có 06 tập thể và 14 cá nhân thuộc Học viện được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Học viện:
+ Có 15 đơn vị thuộc Học viện được công nhận danh hiệu: “Tập thể Lao động tiên tiến năm 2019”.
+ Có 129 cá nhân thuộc Học viện được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến năm 2019”, trong đó có 19 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
+ Có 12 tập thể và 40 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện Tư pháp.

 
II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Học viện Tư pháp vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như sau:
Một số nhiệm vụ xây dựng thể chế nội bộ chưa được ban hành kịp thời;
Một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học còn chậm tiến độ;
Dự toán kinh phí còn phải điều chỉnh; tỷ lệ giải ngân một số nhiệm vụ chi không thường xuyên chưa đảm bảo theo tiến độ;
Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số đơn vị, cá nhân còn hạn chế;
Chưa khắc phục triệt để tình trạng học viên vi phạm quy chế đào tạo;
Tinh thần, thái độ phục vụ của một số bộ phận còn chưa đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
 
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020
1. Thực hiện thành công, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành được triển khai tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.
2. Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình mới của Học viện; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” ; xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Học viện Tư pháp, Quyết định sửa đổi Quyết định 2229/QĐ/BTP ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp. Tiếp tục rà soát, xây dựng, chỉnh lý hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định, đề án thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện Tư pháp.
3. Giữ vững tiến độ các lớp đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2019 chuyển sang; hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch năm 2020 được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội.
4. Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống đào tạo theo hệ thống tín chỉ phù hợp với quy định mới của pháp luật; triển khai xây dựng bài giảng, học liệu thực hiện bồi dưỡng trực tuyến.
5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp học viện; giữ vững tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Nghề Luật, bảo đảm kế hoạch xuất bản một tháng, một số
6. Tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào theo Kế hoạch được phê duyệt năm 2020
7. Tổ chức thực hiện tốt cơ chế tự chủ chi thường xuyên của Học viện Tư pháp. Tiếp tục khai thác hiệu quả trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Đề án sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích kinh doanh, cho thuê đã được Bộ trưởng phê duyệt và theo quy định của pháp luật
8. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Học viện và phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
9. Tổ chức phát động và thực hiện thành công phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020 với chủ đề: “Trí tuệ, kỷ cương, tiền lương, đoàn kết, hành động, hiệu quả”.