THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2011

 

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

_______________

 

Số: 556/TBTDVC-HVTP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

 

Hà Nội, ngày  07  tháng  10  năm 2011

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Hà Nội và tại Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh với các yêu cầu cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn qui định tại Điều 5 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính  phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Khoản II, Mục 1 Thông tư số 10/2004/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

2. Nhu cầu tuyển dụng:

TT

Vị trí

tuyển dụng

Nơi làm

việc

Yêu cầu về trình độ/chuyên ngành

đào tạo

Số lượng

1

Chuyên viên

Tại Hà Nội

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật hệ chính quy hoặc tốt nghiệp đại học luật và có 5 năm công tác trở lên trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.

 

03

2

Nghiên cứu viên

Tại Hà Nội

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật hệ chính quy loại khá trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.

 

01

3

Kỹ sư

tin học

Tại Hà Nội

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ phần mềm; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

 

01

4

Kỹ sư

xây dựng

Tại Hà Nội

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư xây dựng; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.

 

01

5

Giảng viên

Cơ sở Học viện Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh

Đang giữ một trong các chức danh tư pháp sau: Thẩm phán, Chấp hành viên, Luật sư từ 5 năm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật hệ chính quy loại khá trở lên. Đối với người là Luật sư thì phải có bằng tốt nghiệp đại học luật loại khá trở lên; người có bằng thạc sỹ, tiến sỹ luật thì phải tốt nghiệp đại học luật loại trung bình-khá trở lên); có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên; có ngoại hình cân đối, không nói lắp, nói ngọng và bị dị tật bẩm sinh.

 

 

05

6

Thư viện viên

Cơ sở Học viện Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp đại học ngành thư viện; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.

 

01

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển đối với các vị trí: Chuyên viên, Kỹ sư tin học, Kỹ sư xây dựng, Thư viện viênRiêng vị trí Giảng viên thì tổ chức xét tuyển đối với người đang giữ một trong các chức danh tư pháp và người có học vị tiến sỹ luật, thi tuyển đối với các đối tượng khác.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2005;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xin tuyển dụng); giấy khai sinh; bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và bảng điểm toàn khoá học (các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt, có công chứng theo quy định); chứng chỉ ngoại ngữ; chứng chỉ tin học; giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng (của các trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên); các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 2 ảnh cỡ 4x6 trong 6 tháng gần nhất; phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ.

5. Nội dung thi:

- Thi viết ngoại ngữ (thí sinh chọn thi 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung, Đức, Nga);

- Thi thực hành tin học văn phòng;

- Thi viết và vấn đáp về hành chính nhà nước, pháp luật về giáo dục đào tạo và hiểu biết về vị trí tuyển dụng. Người dự thi vị trí Giảng viên không phải thi vấn đáp mà phải thi thêm môn giảng (nội dung thi giảng lựa chọn trong chương trình đào tạo các chức danh tư pháp của Học viện Tư pháp).

6. Thời gian, địa điểm thi, lệ phí dự thi:

- Thời gian thi: dự kiến vào tháng 11/2011 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo trên giấy báo dự tuyển).

- Địa điểm tổ chức thi:

+ Các vị trí làm việc tại Hà Nội: thi tại Trụ sở Học viện Tư pháp ở Hà Nội;

+ Các vị trí làm việc tại Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh: thi tại TP. Hồ Chí Minh.

- Lệ phí thi: thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí thi tuyển viên chức theo quy định.

7. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 01/11/2011.

- Nơi nhận: Phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp.

Địa chỉ: số 10 phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; ĐT: 04.37566129 số lẻ 126. (có thể gửi hồ sơ theo đường bưu điện).

Hoặc nộp hồ sơ tại Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp, địa chỉ: số 129 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (liên hệ chị Nguyễn Thị Thơm).

 

Nơi nhận:

-      Vụ Tổ chức cán bộ (để theo dõi);

-      Các Phó Giám đốc (để biết);

-      Các đơn vị thuộc Học viện;

-      Đăng Báo;

-      Đăng Website Học viện;

-      Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

 TS. Phan Chí Hiếu