Bàn giao Hồ sơ văn kiện Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 26- 28/11/2017, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã bàn giao Hồ sơ văn kiện Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào cho Bộ trưởng Tư pháp Lào Xay-xỉ Xẳn-ti-vông.
Đây là Dự án từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào – dự án đầu tiên trong lĩnh vực pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho phép chuyển sang Lào để thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành. Bộ trưởng Lê Thành Long bày tỏ sự tin tưởng và hi vọng rằng Bộ Tư pháp hai nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đồng chí anh em tin cậy lẫn nhau để phối hợp triển khai hiệu quả Dự án có ý nghĩa quan trọng này, nhằm góp phần tăng cường và nâng cao năng lực của Học viện Tư pháp Lào và đội ngũ cán bộ tư pháp của Lào đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.
Dự án được giao cho Học viện Tư pháp là đơn vị thực hiện với kinh phí trên 37 tỷ đồng, sau 36 tháng thực hiện, Dự án sẽ hỗ trợ cho Lào xây dựng, hoàn thiện 06 chương trình đào tạo, bồi dưỡng của 06 lĩnh vực: i) xây dựng pháp luật, bao gồm cả đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế; ii) thi hành án dân sự; iii) công chứng; iv) hòa giải các tranh chấp thương mại, trọng tài thương mại; v) phổ biến, giáo dục pháp luật; vi) đào tạo 03 chức danh tư pháp: thẩm phán, kiếm sát viên, luật sư. Biên soạn 14 cuốn giáo trình, tài liệu giảng dậy đáp ứng 06 chương trình đào tạo, bồi dưỡng này.
Để đưa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 06 lĩnh vực nêu trên triển khai có hiệu quả tại Lào, Dự án sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giảng viên của Học viện Tư pháp Lào thông qua 17 khoá đào tạo, bồi dưỡng (trong đó 14 khoá ngắn hạn, 03 khoá dài hạn) cho 285 cán bộ, giảng viên Học viện Tư pháp quốc gia và 16 cuộc hội thảo, toạ đàm tại Lào và Việt Nam.
Bộ trưởng Lê Thành Long trao hồ sơ văn kiện dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào cho Bộ trưởng Tư pháp Lào Xay-xỉ Xẳn-ti-vông
 
Các hoạt động sẽ thực hiện trong năm 2017 và năm 2018 sau khi Văn kiện Dự án được phê duyệt, sẽ bao gồm: Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án và Ban Quản lý Dự án; tổ chức Lễ khởi động dự án kết hợp tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch thực hiện dự án tại Lào; Thành lập các nhóm nghiên cứu và soạn thảo xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; Các nhóm thực hiện nghiên cứu và thu thập thông tin trong nước và nước ngoài thông qua việc tổ chức các đoàn khảo sát về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 06 chức danh và lĩnh vực tại Việt Nam và tại Lào; Soạn thảo, hoàn thiện các chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu giảng dạy; Cử cán bộ, giảng viên của Lào sang Việt Nam tham dự các khoá đào tạo, tập huấn theo chương trình của Việt Nam; Tổ chức hội nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án và tổng kết hoạt động Dự án hàng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động năm tiếp theo.
Tại các cuộc tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Thoong –lun Xi- xu-lít và chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào, Thủ tướng và Chủ tịch đều ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt – Lào, đặc biệt là Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào sẽ giúp Lào trong việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp. Bộ trưởng Lê Thành Long cũng mong muốn Chính phủ, Quốc hội Lào quan tâm tạo điều kiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý để dự án được triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Hai Bộ trưởng Bộ Tư pháp hai nước chụp ảnh cùng lãnh đạo hai Học viện Tư pháp