Đại hội đảng viên Chi bộ Tổ chức - Hành chính nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Chi bộ Tổ chức - Hành chính tiến hành Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự Đại hội cùng các đảng viên của Chi bộ Tổ chức - Hành chính có đồng chí Trần Minh Tiến – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp.
Chi bộ Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 112-QĐ/ĐU ngày 29/9/2008 của Đảng bộ cơ quan Bộ Tư pháp. Ngày 09/5/2017, Chi bộ đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Ngày 22/4/2017, Đảng ủy Học viện Tư pháp đã ban hành Quyết định số 39-QĐ/ĐU chuẩn y kết quả bầu cử Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Tổ chức - Hành chính nhiệm kỳ 2015 - 2017, trong đó đ/c Đồng Thị Kim Thoa được bầu làm Bí thư Chi bộ và đ/c Nguyễn Thị Phong Lan làm Phó Bí thư Chi bộ. Ngày 12/5/2016, Đảng ủy Học viện Tư pháp đã ban hành Quyết định số 16-QĐ/ĐU về việc thành lập Chi bộ Tổ chức - Hành chính trực thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp với 07 đảng viên và chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan, Phó Bí thư Chi bộ làm Bí thư Chi bộ. Tổng số đảng viên hiện nay của Chi bộ là 09 đảng viên, đều là đảng viên chính thức. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo công tác của hai phòng chuyên môn (Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại) có chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác tổ chức cán bộ và công tác hành chính, tổng hợp và đối ngoại.
Trong nhiệm kỳ 2015-2017 vừa qua, Chi bộ thường xuyên nhận được sự quan tâm của Đảng ủy và lãnh đạo Học viện, sự phối hợp của các đơn vị trong toàn học viện. 100% đảng viên của chi bộ được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chi bộ thường xuyên coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho đảng viên và quần chúng. Yêu cầu 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng; phổ biến đầy đủ thông báo kết luận phiên họp hàng tháng của Đảng ủy Học viện đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động.
Mục tiêu hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020 là phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển Học viện Tư pháp.
Đại hội đã tổ chức bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Ba đồng chí: Nguyễn Thị Phong Lan, Nguyễn Tuấn Long, Hoàng Thanh Bình trúng cử vào cấp ủy mới. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan trúng cử chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan trình bày báo cáo chính trị trước Đại hội  

Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

Bí thư chi đoàn Tổ chức - Hành chính Nguyễn Thị Trang chúc mừng Chi ủy
 Đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan thay mặt Chi ủy nhận phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Trần Minh Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên Chi bộ Tổ chức - Hành chính