Đại hội đảng viên Chi bộ Cơ sở TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, Chi bộ Cơ sở TP.Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ Cơ sở TP.Hồ Chí Minh có 14 đảng viên trên tổng số 34 cán bộ, giảng viên của toàn Cơ sở. Đại diện Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Cơ sở TP.Hồ Chí Minh và Chi đoàn Thanh niên Cơ sở đã có lẵng hoa tươi thắm đến chúc mừng đại hội.
Đồng chí Nguyễn Trường Thiệp – Bí thư Chi bộ trình bày trước đại hội báo cáo tổng kết công tác và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 vừa qua, Chi bộ Cơ sở TP.Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc lãnh đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Nhiệm vụ chính trị của Cơ sở TP.Hồ Chí Minh là tổ chức thực hiện các khóa đào tạo các chức danh tư pháp tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam, quản lý vật chất và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.Trong điều kiện cơ sở vật chất phải đi thuê mượn để tổ chức các khóa học, đội ngũ cán bộ, giảng viên còn thiếu nên triển khai các hoạt động tổ chức đào tạo của Cơ sở còn gặp những khó khăn mang tính đặc thù. Trong bối cảnh đó, Chi bộ Cơ sở TP.Hồ Chí Minh luôn quan tâm, kịp thời nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, kịp thời chia sẻ giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn, luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả từ năm 2015 đến nay, đã có hơn 5000 học viên đã và đang được đào tạo tại Cơ sở TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố ở phía Nam, chiếm khoảng một nửa trong tổng số học viên được đào tạo tại Học viện Tư pháp. Trong điều kiện mới, trụ sở Học viện Tư pháp tại TP.Hồ Chí Minh đã được đầu tư xây dựng khang trang, đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào sử dụng là một điều kiện thuận lợi cho Cơ sở TP.Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Tại đại hội chi bộ, các đảng viên đã đóng góp ý kiến cụ thể về phương hướng hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới như lãnh đạo công tác quản trị cơ sở vật chất và các nguồn lực khác trong điều kiện mới của Cơ sở. Các đảng viên tham dự Đại hội cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết và cùng thể hiện quyết tâm thực hiện tốt phương hướng trong nhiệm kỳ 2017-2020.
Đại hội đã tổ chức bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Ba đồng chí: Trần Quốc Liêm, Nguyễn Hồng Quang và Hoàng Ngô Văn trúng cử vào cấp ủy mới. Đồng chí Trần Quốc Liêm trúng cử chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
Đồng chí Bí thư chi bộ Nguyễn Trường Thiệp báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2017
Phó giám đốc Nguyễn Trường Thiệp chúc mừng chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020
Các đảng viên dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm