Đại hội điểm Chi bộ Phòng Đào tạo và Công tác học viên

Được sự nhất trí của Đảng ủy Học viện Tư pháp và thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 28/02/2020, Chi bộ Phòng Đào tạo và Công tác học viên đã tiến hành trọng thể Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022 với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đây là Đại hội điểm trong Kế hoạch tổ chức Đại hội của Đảng bộ Học viện Tư pháp.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.
Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Trần Minh Tiến - Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo và Công tác học viên cho biết, Chi bộ có 08 đảng viên gồm 07 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị, trong đó có 01 đồng chí là Đảng ủy viên, Trưởng Ban Dân vận của Đảng bộ Học viện Tư pháp, 01 đồng chí là Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tư pháp. Cấp ủy có 02 đồng chí gồm 01 Bí thư là Trưởng đơn vị và 01 Phó Bí thư. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo công tác của phòng chuyên môn là Phòng Đào tạo và Công tác học viên.
Đồng chí Trần Minh Tiến - Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo và Công tác học viên báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2020

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp. Cán bộ, đảng viên của chi bộ có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tụy với công việc. Trên cơ sở chương trình công tác của Học viện, của Đảng bộ Học viện Tư pháp, hàng năm, Chi bộ xây dựng kế hoạch công tác năm, lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị theo quy định. Từng cán bộ, đảng viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo lĩnh vực nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên cơ bản đã chủ động được công việc bám sát được yêu cầu của nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy trong công tác, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương và noi gương của người đảng viên. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng là tuyển sinh và quản lý đào tạo của Học viện Tư pháp. Ngoài nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chỉ tiêu, quy mô đào tạo, Phòng Đào tạo và Công tác học viên còn hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác mà Học viện Tư pháp giao như Đề án đào tạo cử nhân luật định hướng ứng dụng nghề luật, thí điểm đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, thí điểm đào tạo nghề luật sư chất lượng cao, tổ chức các lớp đào tạo trong khuôn khổ dự án ODA cho Lào.
Các đại biểu trình bày tham luận và phát biểu ý kiến 
Kết quả đánh giá, phân xếp loại hàng năm, Chi bộ đều được Đảng ủy Học viện Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tư pháp đánh giá cao, tặng nhiều Giấy khen cho tập thể Chi bộ và đảng viên trong Chi bộ. Năm 2017, Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 02 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, Chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Giấy khen, có 02 đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Khẳng định nhiệm kỳ 2020-2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Chi bộ Phòng Đào tạo và Công tác học viên nói riêng cũng như đối với toàn Đảng bộ Học viện Tư pháp nói chung, Bí thư Chi bộ Trần Minh Tiến cho biết, Chi bộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để đạt được các mục tiêu đề ra: Duy trì ổn định chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 3000 học viên/năm;  Trong nhiệm kỳ, chi bộ phấn đấu kết nạp được 01 đảng viên mới, 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức; Hàng năm, 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ và có từ 01 đến 02 đảng viên trong chi bộ được Đảng bộ Bộ Tư pháp tặng Giấy khen; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; Kiện toàn được 01 lãnh đạo cấp phòng; Hàng năm, tổ chức được ít nhất 02 hoạt động sinh hoạt ngoại khóa cho học viên; Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất do Đảng bộ Học viện Tư pháp giao.
Đại hội cũng nghe 2 tham luận có nội dung về chuẩn mực đạo đức người quản lý học viên và văn hóa ứng xử của các cán bộ quản lý đào tạo đối với học viên, các ý kiến góp ý báo cáo chính trị của Chi bộ.
Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đánh giá cao công tác chuẩn bị, chất lượng tham luận và ý kiến góp ý của đại biểu, Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu nhấn mạnh một số giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Phòng Đào tạo và Công tác học viên cần đề cao công tác ổn định chính trị, tư tưởng của đảng viên - đây là yếu tố quan trọng, có vai trò then chốt quyết định việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ lãnh đạo đơn vị đổi mới việc xây dựng kế hoạch đào tạo, không chỉ dựa vào kết quả tuyển sinh năm trước mà cần phải có khảo sát, đánh giá để làm căn cứ.
Đại hội cũng bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 2 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Tiến được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Hiên được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo và Công tác học viên.

 
Đồng chí Đoàn Trung Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp; đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp cùng các đồng chí Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp chúc mừng thành công của Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo và Công tác học viên