Đại hội Chi bộ Khoa Đào tạo Luật sư

Được sự nhất trí của Đảng ủy Học viện Tư pháp và thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều ngày 02/3/2020, Chi bộ Khoa Đào tạo Luật sư đã tiến hành trọng thể Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022.
Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.
Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Nguyễn Minh Hằng - Bí thư Chi bộ Khoa Đào tạo Luật sư cho biết, Chi bộ có 17 đảng viên là các giảng viên, chuyên viên của hai đơn vị Khoa Đào tạo Luật sư (13 đảng viên), Trung tâm liên kết đào tạo luật sư Thương mại Quốc tế (3 đảng viên); 01 đảng viên là học viên đang theo học lớp đào tạo nghề luật sư khóa 21 tại Hà Nội. Trong đó có 01 đồng chí là thường trực đảng ủy, 1 đồng chí là đảng ủy viên Đảng bộ Học viện Tư pháp. Ban chi ủy gồm 01 Bí thư chi bộ là trưởng đơn vị, 01 phó bí thư chi bộ, 01 chi ủy viên. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo công tác chuyên môn pháp của hai đơn vị Khoa Đào tạo Luật sư và Trung tâm liên kết đào tạo luật sư Thương mại quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Minh Hằng - Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp. Trong hoạt động, Chi ủy luôn có sự thống nhất cao với lãnh đạo hai đơn vị. Cán bộ, đảng viên của chi bộ có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tụy với công việc. Trên cơ sở chương trình công tác của Học viện, của Đảng bộ Học viện Tư pháp, hàng năm, Chi bộ xây dựng kế hoạch công tác năm, lãnh đạo hai đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng kế hoạch công tác của hai đơn vị theo quy định. Từng cán bộ, đảng viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo lĩnh vực nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên cơ bản đã chủ động được công việc bám sát được yêu cầu của nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy trong công tác, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương và noi gương của người đảng viên. Chi bộ đã lãnh đạo hai đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị.
Trong nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ đã lãnh đạo hai đơn vị đạt được các thành tích khen thưởng sau: Trong 3 năm liền (2017, 2018, 2019) Khoa Đào tạo Luật sư đều được ghi nhận là Tập thể lao động xuất sắc, nhận được tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp năm 2017, 2019; được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019. Trung tâm Luật sư thương mại quốc tế trong nhiều năm liền được ghi nhận là Tập thể lao động tiên tiến.
Khẳng định nhiệm kỳ 2020-2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Chi bộ Khoa Đào tạo Luật sư nói riêng cũng như đối với toàn Đảng bộ Học viện Tư pháp nói chung, Bí thư Chi bộ Nguyễn Minh Hằng báo cáo trước Đại hội phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Chi ủy Chi bộ xây dựng kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Các đảng viên trong chi bộ căn cứ kế hoạch và sự phân công công tác của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân, triển khai thực hiện nhiệm vụ, có biện pháp giải pháp hỗ trợ, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, chủ động học hỏi, báo cáo, rút kinh nghiệm khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu đề nghị Chi bộ Khoa Đào tạo Luật sư cần đề cao công tác ổn định chính trị, tư tưởng của đảng viên - đây là yếu tố quan trọng, có vai trò then chốt quyết định việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, Chi bộ chỉ đạo lãnh đạo hai đơn vị chú trọng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ, nâng cao chuyên môn để đạt hiệu quả công tác cao nhất.
Đại hội cũng bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, đồng chí Đồng Thị Kim Thoa và đồng chí Trần Thị Thanh Thủy.