Đại hội Chi bộ Khoa đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư

Chiều ngày 05/3/2020,Chi bộ Khoa đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.
Chi bộ Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư có 08 đảng viên gồm 07 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị, trong đó có 01 đồng chí là Bí thư Đảng bộ Học viện Tư pháp, 01 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp, 01 đồng chí là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tư pháp. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động công tác về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp. Việc thực hiện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy cũng là việc thực hiện lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn. Các đảng viên của chi bộ đều được đào tạo bài bản, có tinh thần nhiệt huyết, tận tụy  với công tác, đồng thời luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Đặc biệt trong chi bộ có sự tham gia sinh hoạt của 02 đồng chí đảng ủy viên nên việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị luôn kịp thời và luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy. Bí thư chi bộ đồng thời là Phó Trưởng đơn vị nên công tác lãnh đạo chỉ đạo được thuận lợi. Công tác đảng luôn gắn liền với công tác chính quyền. Trong hoạt động, cấp ủy luôn có sự thống nhất cao với lãnh đạo đơn vị. Mỗi đồng chí đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nêu gương, luôn có ý thức cầu thị, trách nhiệm, ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân; có thái độ tích cực trong việc phê bình và tự phê bình, thẳng thắn đóng góp ý kiến, xây dựng của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Đồng chí Quách Đình Lực báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 

Kết quả đánh giá, phân xếp loại hàng năm, chi bộ đều được Đảng ủy Học viện Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tư pháp đánh giá cao, tặng nhiều Giấy khen cho tập thể chi bộ và đảng viên trong chi bộ: Năm 2017, chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Năm 2018, chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 02 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Năm 2019, chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tặng Giấy khen, có 01 đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Khoa Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư đề ra phương hướng, các chỉ tiêu cụ thể về thực hiện nhiệm vụ chính trị, về công tác xây dựng đảng, về kiểm tra giám sát đảng viên. Trên cơ sở đó, hàng năm, Chi bộ xây dựng kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Các đảng viên trong chi bộ căn cứ kế hoạch và sự phân công công tác của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân, triển khai thực hiện nhiệm vụ, có biện pháp giải pháp hỗ trợ, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, chủ động học hỏi, báo cáo, rút kinh nghiệm khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Thu chúc mừng cấp ủy mới của Chi bộ Khoa đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp đề nghị Chi bộ Khoa đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư cần chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng; ổn định tư tưởng chính trị, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống; tổ chức và tạo điều kiện cho đảng viên, quần chúng ngoài Đảng học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn. Chi bộ cần lãnh đạo đơn vị tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, góp phần vào xây dựng Đảng bộ và Học viện Tư pháp trong sạch, vững mạnh, phát triển.
Đại hội đã bầu ra cấp ủy gồm 02 đồng chí: Đồng chí Lê Thị Thúy Nga làm Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Kim Chi làm Phó Bí thư chi bộ.