Đại hội chi bộ Khoa đào tạo các chức danh thi hành án dân sự

Chiều ngày 09/3/2020, Chi bộ Khoa đào tạo các chức danh thi hành án dân sự tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Đoàn Trung Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.
Chi bộ Khoa đào tạo các chức danh thi hành án dân sự có 06 đảng viên chính thức, trong đó có 01 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn Học viện Tư pháp. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động công tác về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa đào tạo các chức danh thi hành án dân sự.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao của Đảng ủy Học viện Tư pháp cũng như Lãnh đạo Học viện Tư pháp. Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, nhất trí, các đảng viên năng động, nhiệt tình trong mọi hoạt động của Chi bộ, của Khoa. Các đảng viên trong Chi bộ đều là những giảng viên, chuyên viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm trong công việc và có ý chí phấn đấu không ngừng vươn lên. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Khoa Đào tạo các chức danh thi hành án dân sự thực hiện tốt các mặt công tác: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo về công tác chính trị tư tưởng, triển khai công tác xây dựng tổ chức Đảng, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội và các công tác khác nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, chất lượng tổ chức hoạt động của khoa góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện Tư pháp.
Đồng chí Trần Thanh Phương - Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Khoa đào tạo các chức danh thi hành án dân sự đề ra phương hướng, các chỉ tiêu cụ thể về thực hiện nhiệm vụ chính trị, về công tác xây dựng đảng, về kiểm tra giám sát đảng viên. Trên cơ sở đó, hàng năm, Chi bộ xây dựng kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Các đảng viên trong chi bộ căn cứ kế hoạch và sự phân công công tác của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân, triển khai thực hiện nhiệm vụ, có biện pháp giải pháp hỗ trợ, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, chủ động học hỏi, báo cáo, rút kinh nghiệm khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Đồng chí Đoàn Trung Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Trung Kiên biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ Khoa đào tạo các chức danh thi hành án dân sự trong nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo tổng kết là bức tranh toàn cảnh đã phản ánh được vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa. Đồng chí đánh giá cao hai tham luận về tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ được trình bày tại Đại hội. Đối với phương hướng trong nhiệm kỳ tới của Chi bộ, đồng chí đề nghị Chi bộ cần xác định nhiệm vụ chính trị phải gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Khoa đào tạo các chức danh thi hành án dân sự cần duy trì tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, đề cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, thực hiện tốt các phong trào của Đảng và phát huy tinh thần dân chủ, kỷ cương, kỷ luật.
Đại hội đã bầu ra cấp ủy gồm 02 đồng chí. Đồng chí Trần Thanh Phương làm Bí thư chi bộ và đồng chí Bùi Nguyễn Phương Lê làm Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.