Đại hội Chi bộ Phòng Quản trị

Sáng ngày 10/3/2020, Chi bộ Phòng Quản trị tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.
Chi bộ Phòng Quản trị có 07 đảng viên. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động công tác về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phòng Quản trị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp. Các đảng viên của chi bộ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy. Chi bộ luôn gắn công tác đảng luôn gắn liền với công tác chính quyền. Mỗi đồng chí đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nêu gương, đoàn kết thống nhất cao, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.
Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, Lãnh đạo Học viện giao theo Nghị quyết của Đảng và chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Học viện trong các lĩnh vực: quản lý cơ sở vật chất của Học viện; lập kế hoạch và tổ chức mua sắm, quản lý, phân phối các trang thiết bị trong toàn học Học viện; bảo đảm các giảng đường, hội trường luôn trong tình trạng tốt, duy trì an ninh, trật tự trong Ký túc xá và trong toàn Học viện… Cán bộ, đảng viên trong đơn vị ý thức, trách nhiệm cao trong việc bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn và phát huy sức chiến đấu của đảng chống mọi hành vi chống đối của các thế lực thù địch, cơ hội chủ nghĩa. Chi bộ đã bồi dưỡng, phát triển và kết nạp được 01 quần chúng ưu tú vào Đảng. Kết quả đánh giá, phân xếp loại hàng năm, Chi bộ được đánh giá là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tất cả đảng viên trong chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Phòng Quản trị đề ra phương hướng với mục tiêu tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác phục vụ. Chi bộ xây dựng kế hoạch công tác gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Các đảng viên trong chi bộ căn cứ kế hoạch và sự phân công công tác của đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân, triển khai thực hiện nhiệm vụ, có biện pháp giải pháp hỗ trợ, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, chủ động học tập, báo cáo, rút kinh nghiệm khi triển khai thực hiện nhiệm vụ. Toàn Chi bộ quyết tâm xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" cho từng năm và trong suốt nhiệm kỳ, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng; thường xuyên quan tâm, xây dựng, củng cố các tổ chức, đoàn thể; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất do Đảng bộ Học viện Tư pháp giao cho.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Phòng Quản trị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thu cũng đề nghị Chi bộ Phòng Quản trị thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để tìm ra giải pháp phù hợp. Chi bộ cần linh hoạt vận dụng nhiều cách thức để nâng cao hiệu quả công tác. Mỗi đảng viên cần nêu cao tinh thân trách nhiệm, một người có thể làm nhiều việc, một việc cần một người chủ trì, tích cực học tập, trau dồi kỹ năng làm việc. Bí thư Nguyễn Xuân Thu chúc Chi bộ Phòng Quản trị triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, góp phần vào xây dựng Đảng bộ và Học viện Tư pháp ngày càng phát triển.
Đại hội đã bầu cấp ủy gồm 02 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng được bầu là Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Thị Thảo được bầu là Phó bí thư Chi bộ Phòng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2022.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Phòng Quản trị