Đại hội Chi bộ Khoa đào tạo công chứng viên và các chức danh tư pháp khác

Chiều ngày 10/3/2020, Chi bộ Khoa đào tạo công chứng viên và các chức danh tư pháp khác tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.
Chi bộ Khoa đào tạo công chứng viên và các chức danh tư pháp khác có 04 đảng viên. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động công tác về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa đào tạo công chứng viên và các chức danh tư pháp khác.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp. Chi bộ nghiêm túc tham gia, triển khai việc học tập các Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Tư pháp; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong hoạt động của cấp ủy và sinh hoạt của chi bộ; Chi bộ tổ chức việc sinh hoạt theo đúng quy định của đảng qua các hình thức đa dạng. Mỗi đồng chí đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nêu gương, luôn có ý thức cầu thị, trách nhiệm, ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân.
Đồng chí Phạm Thị Thúy Hồng - Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, lãnh đạo Học viện giao theo Nghị quyết của Đảng và chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Học viện. Chi bộ chỉ đạo đơn vị chú trọng thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề công chứng, đấu giá và tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Bên cạnh việc chỉ đạo công tác chuyên môn, Chi bộ còn triển khai và đạt kết quả tốt về các mặt công tác khác như công tác xây dựng đảng,tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể khác.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Khoa đào tạo Công chứng viên và các chức danh tư pháp khác đề ra phương hướng với các chỉ tiêu cụ thể như sau: Tiếp tục lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề công chứng, đấu giá  theo hệ thống tín chỉ, đảm bảo số lượng học viên đạt chỉ tiêu mà Học viện Tư pháp được giao; Chỉ đạo đơn vị tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tình huống, giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động giảng dạy; Quan tâm chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học trong đơn vị, đảm bảo các giảng viên hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; khuyến khích các giảng viên viết sách chuyên khảo, viết bài trên các tạp chí khoa học, Tạp chí Nghề luật; Tổ chức triển khai kịp thời để đảm bảo 100% đảng viên và quần chúng trong chi bộ học tập, nghiên cứu các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng theo kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, lãnh đạo Học viện Tư pháp; Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt Đảng đúng định kỳ, đảm bảo dân chủ, thẳng thắn, phát huy mạnh mẽ đấu tranh phê bình và tự phê bình, chấp hành Điều lệ và các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ, Chi bộ phấn đấu kết nạp được 01 đảng viên mới, cử 01 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng; Chi bộ lãnh đạo Tổ Công đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên của tổ chức mình; chủ động sáng tạo trong việc đề ra nội dung, hình thức hoạt động phong phú thích hợp để động viên khích lệ đoàn viên Công đoàn tích cực công tác; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất do Đảng bộ Học viện Tư pháp giao cho.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp biểu dương những kết quả mà Chi bộ Khoa đào tạo Công chứng viên và các chức danh tư pháp khác đã đạt được trong thời gian qua với sự nỗ lực của tất cả đảng viên và quần chúng trong Chi bộ. Đồng chí đề nghị bên cạnh việc giáo dục, ổn định tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên cũng cần đánh giá những khó khăn vướng mắc trong quá trình công tác và báo cáo kịp thời với Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện để có giải pháp xử lý. Chi bộ đặc biệt lưu ý chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ, mới được tuyển dụng và xây dựng mở rộng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Đồng chí tin tưởng rằng, với kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và sự nỗ lực của tập thể đảng viên, quẩn chúng của Chi bộ, trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Khoa đào tạo Công chứng viên và các chức danh tư pháp khác sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Thị Thúy Hồng – Trưởng khoa Khoa đào tạo Công chứng viên và các chức danh tư pháp khác là Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Thu chúc mừng Bí thư Chi bộ Phạm Thị Thúy Hồng
Giảng viên trẻ Lê Thị Trang - Đại diện quần chúng trong Chi bộ 
chúc mừng Bí thư Chi bộ Phạm Thị Thúy Hồng