Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán

Sáng ngày 11/3/2020, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Đoàn Trung Kiên - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Đoàn Trung Kiên cũng là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán.
Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán có 06 đảng viên. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động công tác về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phòng Tài chính Kế toán.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp. Chi bộ đã kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; động viên cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, học tập chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ra sức rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phối hợp công tác tốt với chính quyền và các đoàn thể trong Phòng cũng như với các đơn vị khác trong Học viện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của chi bộ; thực hiện công tác tài chính chi bộ đầy đủ, thường xuyên theo quy định. Đặc biệt, trong Chi bộ có đảng viên là đồng chí Giám đốc Học viện phụ trách Phòng nên trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành có thể báo cáo trực tiếp, triển khai, thực hiện ngay những chủ trương, chính sách, phục vụ kịp thời nhiệm vụ của Học viện. Đảng viên trong Chi bộ có tinh thần đoàn kết, thẳng thắn đóng góp cho mọi hoạt động với tinh thần xây dựng, có ý thức tốt trong việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng.
Đồng chí Đoàn Trung Kiên phát biểu tại Đại hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán đề ra phương hướng cơ bản như sau: Tiếp tục duy trì và tăng cường đoàn kết nội bộ trong Chi bộ, Chi bộ và đảng viên thực sự gương mẫu, nghiêm túc trong công việc, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng khi cơ quan đảng cấp trên có kế hoạch triển khai; Lãnh đạo thật tốt tư tưởng của đảng viên và quần chúng để giải quyết tận gốc những vấn đề phát sinh, tránh chuyện nhỏ thành chuyện to; Tăng cường mối quan hệ đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần "hợp tác, thẳng thắn và xây dựng"; Chi bộ phải là tổ chức tin cậy tham gia kiến nghị với các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy, lựa chọn nhân sự. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nhân sự có kinh nghiệm thực tế, rèn luyện thử thách tại chỗ và bảo đảm đoàn kết nội bộ; Chi bộ, đảng viên phải là người nòng cốt, là tấm gương lao động vì công việc, không để xẩy ra sơ xuất vì thiếu trách nhiệm, động viên, lôi cuốn cán bộ, công chức hăng hái hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị; Tăng cường xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nhất là nâng cao vai trò và năng lực của người đảng viên trong việc lãnh đạo đơn vị hoàn thành các công việc được giao.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Trung Kiên chúc mừng Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán đã đạt được kết quả tốt đẹp trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đánh giá, Phòng Tài chính – Kế toán tạo được sự tin cậy của lãnh đạo mỗi khi giao nhiệm vụ. Uy tín đó có được là do Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tổ chức công việc một cách nề nếp, khoa học và hiệu quả. Đồng chí nhất trí với phương hướng nhiệm kỳ tới của Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán và nhấn mạnh, mỗi đảng viên trong Chi bộ đề cao tính tiền phong, gương mẫu, Chi bộ duy trì tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, kỷ luật và phát huy tinh thần phản biện, nâng cao hơn nữa sự chủ động triển khai nhiệm vụ. Bí thư Nguyễn Xuân Thu chúc Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán sáng suốt lựa chọn bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 xứng tầm, đủ nawngl]cjgansh vác trách nhiệm, góp phần vào xây dựng Đảng bộ và Học viện Tư pháp ngày càng phát triển.
Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Thị Hà là Bí thư chi bộ và đồng chí Đỗ Thị Hải Yến là Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Thay mặt cấp ủy, đồng chí Phạm Thị Hà cảm ơn Chi bộ đã bầu hai đồng chí vào cấp ủy và hứa sẽ lãnh đạo đơn vị giữ vững và phát huy kết quả của nhiệm kỳ trước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.