Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ

Sáng ngày 12/3/2020, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.
Ngày 06/02/2020, Đảng ủy Học viện Tư pháp đã có Quyết định số 05-QĐ/ĐU về việc tách Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ và Chi bộ Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại nhiệm kỳ 2017-2020. Hiện nay, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ có 04 đảng viên chính thức.
Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp. Cán bộ, đảng viên của chi bộ có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tụy với công việc, đồng thời luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao.
Đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng đơn vị nên việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị luôn kịp thời và luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy. Công tác đảng luôn gắn liền với công tác chính quyền. Mỗi đồng chí đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nêu gương, luôn có ý thức cầu thị, trách nhiệm, ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân; có thái độ tích cực trong việc phê bình và tự phê bình, thẳng thắn đóng góp ý kiến, xây dựng của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Đồng chí Bùi Thị Hòa - Bí thư Chi bộ báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, lãnh đạo Học viện giao theo Nghị quyết của Đảng và chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Học viện, cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, điều hành; phát huy tính chủ động của các đơn vị; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ; Công tác tuyển dụng, điều động, tiếp nhận viên chức, ký hợp đồng lao động, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện bài bản, kịp thời bổ sung nhân lực cho các đơn vị thuộc Học viện; Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động được quan tâm, đảm bảo yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện; Công tác đánh giá cán bộ, kê khai tài sản thu nhập, quản lý hồ sơ viên chức, người lao động được triển khai đồng bộ, theo đúng kế hoạch của Bộ Tư pháp và của Học viện; Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động được thực hiện thường xuyên, đảm bảo quyền lợi và kịp thời động viên, khích lệ đối với công chức, viên chức, người lao động; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật đã góp phần xây dựng môi trường làm việc tại Học viện Tư pháp đoàn kết, trong sạch, vững mạnh…
Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ đề ra phương hướng, cụ thể như sau: Lãnh đạo sự phát triển toàn diện của Phòng Tổ chức cán bộ, chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Đảng viên, lãnh đạo đơn vị phải là người tiên phong, tấm gương tuân thủ pháp luật, lao động sáng tạo, phục vụ. Đảng viên phải là người gương mẫu chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của Học viện Tư pháp.; Tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực hiện có, thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, quần chúng trẻ để nâng cao năng lực, trình độ, có đức, có tài đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; Củng cố, phát huy sự đoàn kết, dân chủ trong chi bộ. Kịp thời khích lệ, động viên đảng viên, quần chúng có thành tích trong xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị; Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng đảng, chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp chúc mừng Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ ghép, lãnh đạo nhiều đơn vị sẽ gặp những khó khăn nhất định, nhất là Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ lãnh đạo công tác chuyên môn đặc thù, có liên quan đến nhiều người. Tuy là Chi bộ mới được tách ra nhưng đã lãnh đạo công tác chuyên môn của đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Thay mặt Đảng ủy và Ban giám đốc, đồng chí Nguyễn Xuân Thu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ trong việc lãnh đạo đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại để xác định nguyên nhân từ đó đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã bầu đồng chí Bùi Thị Hòa – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.