Đại hội Chi bộ Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 12/3/2020, Chi bộ Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.
Chi bộ Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động công tác về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo. Chi bộ có 04 đảng viên.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp. Các đảng viên của chi bộ đều được đào tạo bài bản, có tinh thần nhiệt huyết, tận tụy  với công tác, đồng thời luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Mỗi đồng chí đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nêu gương, luôn có ý thức cầu thị, trách nhiệm, ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân; có thái độ tích cực trong việc phê bình và tự phê bình, thẳng thắn đóng góp ý kiến, xây dựng của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, lãnh đạo Học viện giao theo Nghị quyết của Đảng và chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Học viện, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng và các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Học viện giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo đề ra phương hướng lãnh đạo sâu sát và kịp thời công tác chuyên môn là hoàn thành công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, với các giải pháp cụ thể như sau: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đảng viên trong đơn vị; Chỉ đạo Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Lãnh đạo Học viện giao; Tăng cường công tác kiểm tra đảng viên hàng năm theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; Thường xuyên quan tâm đến việc duy trì tinh thần đoàn kết trong Đảng, phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và tính tổ chức, tính kỷ luật trong đảng; Đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề và chính trị thời sự; Luôn chú trọng chăm lo công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, hướng dẫn giúp đỡ quần chúng phấn đấu được đứng trong hàng  ngũ của đảng đảm bảo đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; Thường xuyên nhắc nhở các đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện tiết kiệm triệt để việc sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, điện thoại của đơn vị và Học viện.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp đề nghị Chi bộ Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo bên cạnh việc chú trọng giáo dục, ổn định tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên cũng cần xây dựng phương hướng hoạt động để công tác Đảng không rời xa công tác chuyên môn. Chi bộ cần lãnh đạo Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo chú trọng triển khai công tác chuyên môn, trong bối cảnh Học viện Tư pháp tự chủ chi thường xuyên thì đảm bảo chương trình đào tạo là vấn đề quan trọng, cần phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan để triển khai công tác, góp phần vào thành tích chung của toàn Học viện.
Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Thị Thu Hiền là Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.