Đại hội Chi bộ Quản lý khoa học và Thông tin Thư viện

Sáng ngày 13/3/2020, Chi bộ Quản lý khoa học và Thông tin Thư viện tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Trương Thế Côn - Ủy viên BCH Đảng bộ Học viện Tư pháp, Phó giám đốc Học viện Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.
Chi bộ Quản lý khoa học và Thông tin Thư viện có 09 đảng viên gồm. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động công tác về thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị là Phòng Quản lý khoa học & Trị sự  Tạp chí Nghề luật và Trung tâm Thông tin – Thư viện.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp, thường xuyên quan tâm đến công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng, công tác chỉ đạo, điều hành. Vì vậy, trong suốt nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ đã giữ vững đoàn kết nội bộ, động viên cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Chi bộ đã lãnh đạo hai đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, lãnh đạo Học viện giao theo Nghị quyết của Đảng và chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Học viện. Chi bộ xây dựng kế hoạch công tác chi bộ hàng năm, lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị theo quy định. Từng cán bộ, đảng viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên cơ bản đã chủ động được công việc bám sát được yêu cầu của nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy trong công tác, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương và noi gương của người đảng viên. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thể hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 01 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017 và năm 2018. Đa số viên chức, người lao động của đơn vị được công nhận là lao động tiên tiến, có 01 đảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giấy khen của Giám đốc Học viện Tư pháp, Đảng ủy Học viện Tư pháp.
Đồng chí Bùi Đăng Hùng - Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Quản lý khoa học và Thông tin Thư viện đề ra phương hướng như sau: Tiếp tục duy trì nề nếp quản lý các nhiệm vụ khoa học, đồng thời đổi mới các phương thức để thúc đẩy tiến độ, chất lượng đối với các sản phẩm nghiên cứu khoa học, giáo trình, Tạp chí nghề luật; đồng thời nâng cao chất lượng thông tin websit và thông suốt đường truyền trực tuyến, phát triển thư viện số đáp ứng yêu cầu học tập, giảng dạy của giảng viên và học viên; Khơi dậy niềm yêu nghề, say mê công việc đối với đảng viên, quần chúng trong đơn vị; thực hiện tốt khẩu hiệu “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, chuyên nghiệp” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của đảng viên, quần chúng; Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện suy thoái lý tưởng, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đảng viên, lãnh đạo đơn vị phải là người tiên phong, tấm gương tuân thủ pháp luật, lao động sáng tạo, phục vụ. Phát huy dân chủ, xây dựng đảng, chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí Trương Thế Côn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Thế Côn biểu dương Chi bộ Quản lý khoa học và Thông tin Thư viện đã chuẩn bị tốt cho công tác đại hội. Đồng chí cũng thấu hiểu sự khó khăn mà Chi bộ gặp phải khi lãnh đạo hai đơn vị, đôi khi chưa thống nhất trong chỉ đạo nên tiến độ công việc còn chậm trễ. Đồng chí đề nghị bên cạnh việc chú trọng giáo dục, ổn định tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, Chi bộ cũng cần chú trọng lãnh đạo việc nâng cao năng lực làm việc, chất lượng công việc, tham mưu áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Học viện. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trương Thế Côn đề nghị Chi bộ cân nhắc nâng chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.
Đại hội đã bầu Ban chi ủy gồm đồng chí Bùi Đăng Hùng là Bí thư, đồng chí Nguyễn Thanh Phú là Phó bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Hương là chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.