Chi bộ Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 13/03/2020, tại Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh – Học viện Tư pháp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Trường Thiệp - Đảng ủy viên Đảng bộ Học viện Tư pháp, Phó giám đốc Học viện Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.
Chi bộ Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh có 14 đảng viên, trong đó có 01 đồng chí là Đảng ủy viên, Phó giám đốc kiêm trưởng Cơ sở.
Tại đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 -2022; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2020. Cũng tại đại hội, các đảng viên đã có bài tham luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ viên chức tại Cơ sở; các phát biểu ý kiến tham gia thảo luận các báo cáo Chính trị của Chi bộ.
Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, cấp ủy Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho lãnh đạo Cơ sở, lãnh đạo Học viện. Công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đạt kết quả tốt, duy trì đều đặn sinh hoạt Chi bộ định kỳ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp. Cán bộ, đảng viên của chi bộ có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tụy với công việc. Đặc biệt, với 14 đảng viên trong Chi bộ đã đồng tâm, đồng sức, xây dựng Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị văn hóa, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2022. 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trường Thiệp, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp đánh giá cao nội dung các báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đặc biệt đối với các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tính đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại Cơ sở. Các mặt công tác Đảng của đơn vị trong nhiệm kỳ qua đều đạt kết quả tốt, đúng quy định, đúng kế hoạch. Về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Nguyễn trường Thiệp đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập trung vào một số giải pháp chủ động tháo gỡ những khó khăn trong công tác giảng viên, chấm bài, công tác khảo thí và các công tác khác tại Cơ sở; tổ chức sinh hoạt chuyên đề thường xuyên; xây dựng đội ngũ đảng viên "vừa hồng vừa chuyên"; thực hiện các Nghị quyết của Đảng; xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ, tập trung dân chủ, chế độ phê bình, tự phê bình; chú trọng công tác phát triển đảng; tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Tại Đại hội 100% đảng viên nhất trí thông qua  Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Đại hội cũng đã tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Trường Thiệp, đồng chí Nguyễn Cảnh Tuyến và đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang.

Chi bộ Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh