Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 01/7/2021, Đảng ủy Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Tới dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Kim Tinh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; về phía Học viện Tư pháp có đồng chí Nguyễn Xuân Thu  – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội.
Hội nghị đã được nghe Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 6 tháng đầu năm 2021 và phướng hướng công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Học viện Tư pháp. Qua  báo cáo cho thấy, Đảng ủy Học viện Tư pháp đã tập trung các giải pháp để triển khai tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ Tư pháp và Nghị quyết của BCH Đảng bộ Học viện, về cơ bản tất cả các nhiệm vụ đã được triển khai, cụ thể như sau: Việc lãnh đạo công tác tư tưởng: đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đều an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: đa số các nhiệm vụ cơ bản đang được đảm bảo tiến độ được phê duyệt, trong đó tập trung vào công tác tuyển sinh, chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống, hội thảo khoa học, hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, công tác xây dựng thể thế nội bộ, tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, đảm bảo cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin cũng được kịp thời triển khai, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động được thực hiện đầy đủ và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi Hội Cựu chiến binh thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch đãđề ra, đã có những hoạt động thiết thực nhân dịp những ngày lễ lớn của đất nước. Toàn Đảng bộ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Ban Thường vụ và Lãnh đạo Học viện luôn có sự phối hợp, tập trung và quyết tâm cao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, một số những hạn chế vẫn còn tồn tại:  Một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm như xây dựng một số quy chế của Học viện; nhiệm vụ giải ngân kinh phí không thường xuyên đạt tỷ lệ thấp.
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu dự hội nghị. Đa số các đại biểu đều nhất trí với bản dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Học viện Tư pháp. Trên tinh thần trách nhiệm và có tính xây dựng cao, các đại biểu thẳng thắn đóng góp ý kiến; chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa uy tín, sức mạnh lãnh đạo của Đảng bộ trong các mặt hoạt động của Học viện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đã biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy Học viện trong 6 tháng đầu năm 2021, đánh giá cao những ý kiến có tính xây dựng tại Hội nghị. Đồng chí mong rằng tập thể Đảng ủy Học viện Tư pháp tiếp tục khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí cũng nhấn mạnh đến việc thực hiện những nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Học viện Tư pháp: Đề nghị Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chú trọng đến chất lượng; đưa Nghị Quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; Đảng ủy Học viện Tư pháp tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ, kiện toàn các vị trí lãnh đạo cấp Học viện, cấp phòng, khoa, đặc biệt là kiện toàn Ban chấp hành Đảng ủy.
Thay mặt Đảng bộ Học viện Tư pháp, đồng chí Nguyễn Xuân Thu cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Tinh và mong rằng Đảng bộ Học viện Tư pháp tiếp tục nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy Bộ Tư pháp và cá nhân đồng chí Nguyễn Kim Tinh.