Thông báo 312/TB-HVTP ngày 07/4/2020 về việc tổ chức học trực tuyến các lớp bồi dưỡng(08/04/2020)
Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19, để đảm bảo tiến độ giảng dạy, học tập, Học viện Tư pháp đã ra Thông báo về tổ chức học trực tuyến các lớp bồi dưỡng
Thông báo số 305/TB-HVTP ngày 03/4/2020 về tổ chức đào tạo trực tuyến(03/04/2020)
Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19, để đảm bảo tiến độ giảng dạy, học tập của các lớp đào tạo, Học viện Tư pháp đã ra Thông báo số 305/TB-HVTP ngày 03/4/2020 về tổ chức đào tạo trực tuyến. Nội dung như sau:
Chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tư pháp(26/03/2020)
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020), sáng ngày 25/3/2020, Lãnh đạo Học viện Tư pháp, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp đã gặp mặt, chúc mừng đoàn viên, thanh niên Học viện Tư pháp.
Học viện Tư pháp tập huấn dạy và học trực tuyến(19/03/2020)
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm bệnh ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, Học viện Tư pháp đã tiến hành nhiều biện pháp để phòng khả năng lây lan, bùng phát dịch.
Học viện Tư pháp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19(16/03/2020)
Trong những ngày vừa qua, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm bệnh Covid-19 ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, thực hiện Công văn số 795/BTP-VP ngày 09/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19, ngày 12/3/2020 Học viện Tư pháp đã ra thông báo số 233/TB-HVTP về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.