Ký Bản ghi nhớ hợp tác với Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế Việt Nam

Sau khi thảo luận và đạt được thỏa thuận giữa hai bên, ngày 15/6/2017, Học viện Tư pháp và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bên. Đến dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Đỗ Kiên - Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Văn Huyên – Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Trần Anh Đức – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam; ông Trần Tuấn Phong – thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam, luật sư sáng lập công ty Luật Vilaf; ông Nguyễn Hưng Quang - thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam, luật sư điều hành VPLS. NHQuang & Associates; ông Nguyễn Mạnh Dũng – thành viên Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH tư vấn độc lập; bà Nguyễn Kim Dung – thành viên Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam, Tập đoàn giáo dục Anh Quốc; ông Dương Quốc Thành – thành viên Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam, hãng luật DIMAC LAW; ông Lê Nết – thành viên Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam, Văn phòng luật sư LNT và cộng sự.
Tại buổi lễ ký kết, Học viện Tư pháp và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam cùng khẳng định, hai bên hợp tác vì mục đích đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nghề luật sư và đặc biệt là triển khai Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế theo các quy định pháp luật và trên cơ sở tin cậy, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp với thẩm quyền, chức năng của mỗi Bên. 
Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết xuất phát từ mong muốn củng cố và phát triển quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và phát triển kỹ năng hành nghề luật sư phục vụ hội nhập quốc tế phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động và lợi ích của từng bên. Kể từ thời điểm ký Bản ghi nhớ này, định kỳ 01 năm/lần đầu mối của hai Bên cùng nhau thống nhất kế hoạch hoạt động hợp tác cụ thể và mỗi năm 01 lần lãnh đạo hai Bên họp cùng đánh giá việc triển khai thực hiện các hoạt động theo Bản ghi nhớ. Hai Bên cùng cam kết trách nhiệm, tận tâm, thiện chí thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác đã thoả thuận tại Bản ghi nhớ.
Phát biểu tại Lễ ký kết, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên vui mừng chúc mừng hai bên đã chính thức hợp tác, mở ra cơ hội cho cả hai bên có thể chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng nâng cao chất lượng hoạt động. Thay mặt Lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên mong rằng Học viện Tư pháp và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam sẽ thực hiện tốt quá trình hợp tác, thường xuyên chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác cụ thể theo từng lĩnh vực đã được ký kết.
Cùng chung niềm vui với Học viện Tư pháp, ông Trần Anh Đức khẳng định lễ ký kết ngày hôm nay là một dấu mốc quan trọng để Học viện Tư pháp và Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế phát huy thế mạnh của mình để quan hệ hợp tác giữa Học viện Tư pháp và Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế ngày càng phát triển, đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện Chương trình đào tạo luật sư thương mại quốc tế sắp tới. Ông bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Học viện Tư pháp và Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế ngày một tin cậy, bền chặt và nhiều triển vọng trong tương lai.
 
 
 
NỘI DUNG HỢP TÁC
1. VBLC hỗ trợ HVTP trong triển khai Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế và các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khác, bao gồm:
1.1. Hỗ trợ tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế trong các tổ chức hành nghề luật sư là thành viên của VBLC.
1.2. Giới thiệu, quảng cáo về Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế đến các thành viên của VBLC và các cá nhân tham gia các sự kiện do VBLC tổ chức.
1.3. Tham gia khai thác, xây dựng tình huống giảng dạy cho Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế.
1.4. Giới thiệu các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp tham gia giảng dạy cho Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế.
1.5. Hỗ trợ tổ chức thực tập cho học viên tham gia Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế.
1.6. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chương trình; biên soạn hoặc chia sẻ giáo trình, tài liệu giảng dạy, thông tin dùng cho đào tạo, bồi dưỡng luật sư phục vụ hội nhập quốc tế.
1.7. Phát triển và tham gia tổ chức đánh giá thực hiện Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế
1.8. Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm hoặc các sự kiện liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của luật sư  phục vụ hội nhập quốc tế.
1.9. Hỗ trợ xây dựng và tổ chức các chương trình bồi dường ngắn hạn chuyên sâu về pháp luật thương mại quốc tế, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của luật sư  phục vụ hội nhập quốc tế.
1.10 Giới thiệu và hỗ trợ trong việc hợp tác với các tổ chức và đối tác nước ngoài trong việc tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo của HVTP.
1.11. Các hoạt động hợp tác khác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi Bên được xác định trong quá trình thực hiện Bản Ghi Nhớ.
2. HVTP hỗ trợ VBLC trong triển khai thực hiện những hoạt động của VBLC, bao gồm:
2.1. Tạo điều kiện cơ sở vật chất về hội trường, phòng họp, phòng hội thảo để VBLC tổ chức các hoạt động, sự kiện của mình.
2.2. Hợp tác với VBLC thực hiện các hoạt động bồi dưỡng bắt buộc hàng năm cho các luật sư theo quy định của pháp luật.
2.3. Thông tin, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và thương hiệu VBLC trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Tư pháp và đến các thành viên, đối tác của HVTP, các cá nhân tham gia các sự kiện do HVTP tổ chức.
2.4. Thông tin, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của các tổ chức hành nghề luật sư là thành viên của VBLC đã hỗ trợ cho Học viện Tư pháp trong khuôn khổ Bản Ghi Nhớ này trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Tư pháp.
2.5. Phối hợp biên soạn các tài liệu chuyên khảo, tổ chức các hội thảo, tọa đàm hoặc các sự kiện liên quan do VBLC tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của luật sư, chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn hành nghề luật sư.
2.6. Phối hợp thực hiện thủ tục xác nhận tham gia giảng dạy cho các luật sư đã giảng dạy cho Học viện Tư pháp làm cơ sở để miễn tham gia bồi dưỡng bắt buộc hàng năm theo quy định của pháp luật.