Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017

Sáng ngày 28/12/2017, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp tham gia Hội nghị. Đại biểu đến dự Hội nghị có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền – Phó chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Trịnh Xuân Tùng – Phó bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, đồng chí Đỗ Nam Phong – đại diện phòng PA83, Công an thành phố Hà Nội.
Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Học viện Đoàn Trung Kiên báo cáo trước Hội nghị Bản tổng kết công tác nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của Học viện trong năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác cơ bản của năm 2018.
Trong năm 2017, Học viện đã có nhiều khởi sắc trong hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp với tổng số 4.048 học viên được tuyển sinh, tăng 568 học viên so với năm 2016. Hầu hết các chức danh đào tạo đã đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao từ đầu năm. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa 1 tại Hà Nội. Đây là một trong những chương trình đào tạo nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tư pháp trong thời gian qua. Ngoài ra, Học viện cũng đã chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết và chính thức thông báo tuyển sinh lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 1 tại Hà Nội.
Các mặt công tác khác cũng đạt được các kết quả tốt: Hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, Học viện được giao thực hiện đề án ODA hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào - đây là dự án ODA đầu tiên trong ngành tư pháp; thỏa thuận hợp tác với Campuchia được ký kết; một số thể chế nội bộ của Học viện được hoàn thành trước tiến độ; công tác xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng được tích cực triển khai và hoàn thành; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và cấp vụ của Học viện giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 được thực hiện bài bản, đúng quy trình, thủ tục; các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo đầy đủ, kịp thời; công tác tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí cho việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị; công tác văn bản hành chính được xử lý đúng quy trình; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện được chú trọng tăng cường; dự án xây dựng công trình trụ sở Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh được hoàn thành trước tiến độ; đời sống, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động được duy trì ổn định; các hoạt động chào mừng 20 năm thành lập Học viện Tư pháp và các sự kiện khác được tổ chức sôi nổi, nhiều bài thơ, bài hát về Học viện Tư pháp được sáng tác; nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng cũng được chú trọng.
Có được những thành tích nổi bật đó là do Học viện Tư pháp nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành hữu quan. Học viện Tư pháp đã được đón các đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng đến thăm và làm việc tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh; hai lần đón Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến làm việc tại Học viện. Đặc biệt không thể không kể đến sự cố gắng phấn đấu, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần đoàn kết thống nhất cao của tập thể công chức, viên chức và người lao động để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Để ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến của các cá nhân và tập thể trong năm 2017, tại Hội nghị, Giám đốc Học viện Tư pháp đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân và tập thể thuộc Học viện đạt thành tích xuất sắc trong công tác.
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên báo cáo tổng kết tình hình công tác năm 2017
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2017, Giám đốc Học viện Tư pháp cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại mà Học viện Tư pháp cần khắc phục trong năm 2018. Năm 2018 là năm Học viện Tư pháp đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2017, đồng thời bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Bộ, ngành Tư pháp, chủ trương, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2018. Trong đó khẳng định năm 2018 là năm công tác xây dựng thể chế, kiện toàn bộ máy và nhân sự với các nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Tổ chức thành công sự kiện kỷ niệm 20 thành lập Học viện Tư pháp và đón nhận huân chương lao động hạng 3 vào đầu tháng 2/2018.
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số thể chế nội bộ phù hợp với quy định mới của pháp luật và đáp ứng yêu cầu, tình hình thực tế của Học viện.
- Hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp theo kế hoạch được phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội. Thực hiện chương trình đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. Tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, trước mắt có thể tổ chức thí điểm đối với chương trình đào tạo nghề luật sư trong năm 2018. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến.
- Tập trung hoàn thiện giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống phục vụ chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế; tiếp tục tăng cường thông tin, quảng bá hoạt động đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế; nghiên cứu tổ chức khóa đào tạo tiếp theo. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đề án đào tạo cử nhân và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến.
- Khẩn trương hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện thành công Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật.
- Tập trung thực hiện dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Học viện Tư pháp quốc gia Lào sau khi văn kiện dự án được phê duyệt. Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác năm 2018 với Học viện Hoàng gia về đào tạo nghề tư pháp thuộc Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia.
- Hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tài chính năm 2018 theo dự toán ngân sách nhà nước giao. Xây dựng Đề án tự chủ tài chính giai đoạn 2019 - 2022 của Học viện Tư pháp. Nghiên cứu sửa đổi Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản của Học viện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2016. Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất tại trụ sở Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của Học viện và trực tiếp phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục hoàn thiện, duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Học viện Tư pháp.
Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên phát động phong trào thi đua trong toàn tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện với chủ đề: “Trí tuệ, kỷ cương, tiền lương, đoàn kết – thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao”.
Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 05 đồng chí với số phiếu tín nhiệm đạt tỉ lệ cao.
Bấm vào ảnh để xem ảnh lớn