Hội nghị triển khai công tác năm 2018

Sáng 10/01/2018, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Thứ trưởng Lê Tiến Châu và Giám đốc Học viện Tư pháp đã đồng chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng tham dự Hội nghị này.
Báo cáo kết quả công tác năm 2017, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu khẳng định, trong năm 2017, Học viện Tư pháp đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ trọng tâm đều được triển khai đúng tiến độ đề ra và bảo đảm chất lượng. Một số thể chế nội bộ quan trọng của Học viện đã được hoàn thành, ban hành được 04 quy chế và 01 quy định, hoàn thành 04 dự thảo văn bản. Hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp đã có nhiều khởi sắc với tổng số 4.048 học viên được tuyển sinh trong năm 2017; hầu hết các chức danh đào tạo đã đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao từ đầu năm. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa 1 tại Hà Nội. Đây là một trong những chương trình đào tạo nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các đơn vị liên quan trong thời gian qua. Ngoài ra, Học viện cũng đã chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết và chính thức thông báo tuyển sinh lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 1. Học viện cũng đã hoàn thành xây dựng hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục đại học và ngày 25/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Tờ trình số 70/TTr-BTP gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cấp phép giáo dục đại học cho Học viện Tư pháp. Công tác bồi dưỡng của Học viện đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, Học viện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công 75 lớp bồi dưỡng cho 5.371 lượt học viên. Các mặt công tác khác của Học viện Tư pháp cũng được chú trọng và đều đạt được kết quả tốt đẹp: công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và cấp vụ của Học viện giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 được thực hiện bài bản, đúng quy trình, thủ tục; các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo đầy đủ, kịp thời; công tác tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí cho việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện được chú trọng tăng cường; dự án xây dựng công trình trụ sở Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh được hoàn thành trước tiến độ; thu nhập của công chức, viên chức, người lao động tăng hơn so với năm trước.
 
Thứ trưởng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2018 là năm Học viện Tư pháp đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2017, đồng thời bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Bộ, ngành Tư pháp, chủ trương, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2018 với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm, Học viện Tư pháp dự kiến lấy năm 2018 là năm công tác xây dựng thể chế, kiện toàn bộ máy và nhân sự với chủ đề: Trí tuệ, kỷ cương, tiền lương, đoàn kết – thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng năm 2018

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng chung ý kiến đánh giá, năm 2017 Học viện Tư pháp đã có nhiều khởi sắc về các mặt công tác, môi trường làm việc thân thiện, quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ và hiệu quả. Những kết  quả mà Học viện Tư pháp đạt được đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Bộ, ngành Tư pháp.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Lê Tiến Châu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng chúc mừng Học viện Tư pháp đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, ghi nhận những kết quả công tác tốt đẹp mà Học viện Tư pháp đã đạt được, đây là dấu mốc quan trọng cho tuổi 20 đầy sức sống của Học viện Tư pháp.  
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số việc Học viện Tư pháp cần quan tâm tập trung chấn chỉnh để tiếp tục có những thành tích cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, như: Vẫn còn một số nhiệm vụ chậm tiến độ so với kế hoạch, chất lượng một số chương trình bồi dưỡng chưa cao…. Thứ trưởng nhấn mạnh, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; tập trung xây dựng và thực hiện hiệu quả các đề án định hướng phát triển các cơ sở đào tạo thuộc Bộ. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề  nghị Học viện Tư pháp bám sát và thực biện thành công Đề án Xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn về đào tạo các chức danh tư pháp; rà soát lại các nhiệm vụ, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng; nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo các lĩnh vực mới như kỹ năng nghệp vụ giải quyết các tranh chấp ngoài tòa án; khẩn trương, nỗ lực hoàn thành thủ tục cấp phép đào tạo cử nhân luật, trong thời gian chuẩn bị cần phải chuẩn bị nội lực, xây dựng đội ngũ giảng viên, hệ thống  giáo trình chương trình tài liệu, Học viện Tư pháp cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2018; quan tâm công tác bồi dưỡng nhất là bồi dưỡng cho đội ngũ công chức tư pháp địa phương; tập trung thực hiện có hiệu quả dự án ODA hỗ trợ cho nước bạn Lào; hỗ trợ cho các trường trung cấp Luật, tiếp tục nghiên cứu kiện toàn bộ máy tổ chức và lựa chọn đội ngũ giảng viên chất lượng. Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao để góp phần vào thành công chung của toàn Bộ, ngành. Thứ trưởng cũng ghi nhận các đề xuất của Học viện Tư pháp và các ý kiến tại Hội nghị, ông khẳng định Lãnh đạo Bộ nói chung và cá nhân Thứ trưởng quan tâm tất cả các ý kiến đề xuất tâm huyết và sẽ có hướng triển khai trong thời gian tới. Thứ trưởng Lê Tiến Châu tin tưởng rằng với bước tạo đà là những kết quả đã đạt được và sự nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp, trong năm 2018 Học viện Tư pháp sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt đẹp hơn nữa.
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và sự phối hợp chặt chẽ, sự hỗ trợ đầy trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ. Giám đốc Đoàn Trung Kiên khẳng định, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Tư pháp sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, cùng nhau xây dựng Học viện Tư pháp phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới.
 
Thứ trưởng Lê Tiến Châu công bố Quyết định và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2017; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các tập thể, cá nhân của Học viện Tư pháp

Thứ trưởng Lê Tiến Châu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Thứ trưởng Lê Tiến Châu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp