Học viện Tư pháp ghi nhận sự đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân

Ngày 06/2/2018, Học viện Tư pháp đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Tư pháp và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Nhằm ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực của các tập thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện trong việc tổ chức các hoạt động cho sự kiện trọng đại và ý nghĩa này, Học viện Tư pháp đã quyết định khen thưởng các tập thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện.
Theo đó, có 12 tập thể và 36 cá nhân được tặng Giấy khen và phần thưởng. Ngày 02/4/2018, Học viện Tư pháp đã tổ chức gặp mặt trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân và tập thể. Giám đôc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên thay mặt lãnh đạo Học viện bày tỏ lời cảm ơn đến những cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Tư pháp. Ông mong rằng trong thời gian tiếp theo, Học viện tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cá nhân và tập thể trong và ngoài Học viện để Học viện Tư pháp thực hiện thành công mọi nhiệm vụ được giao.
 
Lãnh đạo Học viện Tư pháp trao Giấy khen và phần thưởng cho các tập thể

Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên trao Giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân tại Hà Nội


Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Trường Thiệp trao Giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh


Các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Tư pháp
I. Tập thể
1. Tập thể thuộc Học viện Tư pháp
1 Khoa Đào tạo Luật sư
2 Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại
3 Phòng Tài chính - Kế toán
4 Phòng Quản trị
 
2. Tập thể ngoài Học viện Tư pháp
1 Công ty bao bì Cửu Long
2 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Đô
3 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
4 Công ty cổ phần Nam Bảo Long
5 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng sản xuất thương mại Tấn Dũng
6 Công ty cổ phần ACC-244
7 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Công trình kiến trúc
8 Lớp A - Đào tạo nghề Luật sư khóa 18 lần 2 (Lớp học buổi tối)
 
II. Cá nhân
1. Cá nhân thuộc Học viện Tư pháp 
STT Họ và tên Chức vụ/ngạch viên chức Đơn vị công tác
 1.  
Nguyễn Xuân Thu Phó Giám đốc Học viện Tư pháp  
 1.  
Nguyễn Trường Thiệp Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, kiêm Trưởng Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh  
 1.  
Lê Thị Thúy Nga Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư
 1.  
Trần Thị Huyền Trang Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Tư pháp/Giảng viên Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư
 1.  
Nguyễn Minh Hằng Trưởng khoa Khoa Đào tạo Luật sư
 1.  
Vũ Thị Hòa Phó Trưởng khoa Khoa Đào tạo Luật sư
 1.  
Lê Mai Anh Giảng viên chính Khoa Đào tạo Luật sư
 1.  
Trần Thanh Phương Chủ tịch Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp/Trưởng khoa  
Khoa Đào tạo các chức danh thi hành án dân sự
 1.  
Mai Thị Thu Huyền Nhân viên Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại
 1.  
Nguyễn Thị Trang Lao động hợp đồng Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại
 1.  
Nguyễn Mạnh Tuấn Lao động hợp đồng Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại
 1.  
Trần Minh Tiến Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Công tác học viên
 1.  
Chu Thành Công Lao động hợp đồng Phòng Đào tạo và Công tác học viên
 1.  
Phạm Thị Hà Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán
 1.  
Nguyễn Ngọc Dũng Trưởng phòng Phòng Quản trị
 1.  
Bùi Thu Yến Lao động hợp đồng Phòng Quản trị
 1.  
Lê Quốc Hoa Nhân viên Phòng Quản trị
 1.  
Đỗ Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề Luật
 
 1.  
Nguyễn Thị Hương Chuyên viên chính Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật
 1.  
Vũ Thị Thu Thủy Nghiên cứu viên Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề Luật
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Hương Biên tập viên Trung tâm Thông tin - Thư viện
 1.  
Trần Quốc Liêm Phó Trưởng Cơ sở Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
 1.  
Nguyễn Văn Dũng Giảng viên Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
 1.  
Phan Hoàng Hải Lao động hợp đồng Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
 1.  
Phan Hồng Hải Lao động hợp đồng Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
 1.  
Nguyễn Cảnh Tuyến Giảng viên Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
 1.  
Đặng Đôn Danh Lao động hợp đồng Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
                  
2. Cá nhân ngoài Học viện Tư pháp
                  
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
công tác
 1.  
Bùi Thị Thu Hằng Trưởng Ban Nội chính Báo Pháp luật Việt Nam
 1.  
Nguyễn Văn Hanh Thư ký Lãnh đạo Bộ Văn phòng Bộ Tư pháp
 1.  
Phạm Khánh Băng Tác giả soạn nhạc cho ca khúc “Học viện Tư pháp sáng mãi niềm tin”  
 1.  
Lê Văn Thuần Nguyên Học viên Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 17 lần 2 tại Hà Nội
 1.  
Nguyễn Tiến Dũng Đạo diễn bộ phim tư liệu “Học viện Tư pháp - 20 năm xây dựng và phát triển  
 1.  
Đèo Thị Tuyết Nhung Nguyên Học viên Lớp đào tạo nghề thừa phát lại khóa 2 tại Hà Nội.
 1.  
Vũ Thị Linh Học viên Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18 lần 1 tại Hà Nội.
 1.  
Khổng Trưởng An Nguyên Học viên Lớp Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 17 tại Hà Nội.
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyên Học viên Lớp Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 17 tại Hà Nội.