Giám đốc Học viện Tư pháp đối thoại với các học viên Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa I

Sáng ngày 08/9/2018, Giám đốc Học viện Tư pháp đã có buổi đối thoại trực tiếp với các học viên của lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa I. Cùng tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo một số đơn vị và cán bộ các bộ phận liên quan đến việc tổ chức lớp học.

Tại buổi đối thoại, các học viên bày tỏ ý kiến đánh giá cao chương trình đào tạo và sự quan tâm của Lãnh đạo Học viện và các phòng ban liên quan đối với lớp học. Các học viên cũng đề nghị giảng viên nên tóm tắt hồ sơ và có kết luận mỗi bài giảng để học viên có thể nắm bắt đúng hướng nội dung chương trình bài học. Một số ý kiến phản ảnh về cơ sở vật chất và các vấn đề khác.
Tất cả các ý kiến của học viên được Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên quan tâm và giao cho các đơn vị chức năng thuộc Học viện Tư pháp lưu ý giải quyết. Giám đốc cũng đề nghị các học viên tích cực hơn nữa trong việc học tập, chủ động nghiên cứu để nắm bắt kiến thức.