Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với Học viện Tư pháp

Ngày 11/10/2108, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã làm việc với Học viện Tư pháp về kết quả công tác quý III và phương hướng công tác quý IV năm 2018. Ban giám đốc Học viện Tư pháp và toàn bộ cán bộ chủ chốt của Học viện tham gia buổi làm việc.
Thay mặt Lãnh đạo Học viện Tư pháp, Phó giám đốc Nguyễn Xuân Thu báo cáo kết quả công tác quý III của Học viện Tư pháp. Trong quý III năm 2018, nhìn chung mọi hoạt động của Học viện Tư pháp cơ bản triển khai thực hiện đúng kế hoạch và yêu cầu của lãnh đạo Bộ, trong đó hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện Dự án ODA Lào, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất tiếp tục được triển khai theo tiến độ được phê duyệt. Các cán bộ, học viên của Học viện Tư pháp đã tích cực tham gia các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao do Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp tổ chức nhân dịp kỷ niệm chào mừng 73 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp 28/8 và Quốc khánh 2/9. Đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, Học viện vẫn còn một số nhiệm vụ còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian cuối năm.
Những tháng cuối năm, Học viện Tư pháp tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh các lớp đào tạo theo kế hoạch năm 2018, trong đó tập trung công tác khai giảng Lớp đào tạo nghề công chứng cho cán bộ, giảng viên Lào, Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khóa 1 lần 2 tại Hà Nội và lớp thứ nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa 2 tại Hà Nội; Tiếp tục chiêu sinh và tổ chức đào tạo các Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp; nghiên cứu mở các lớp bồi dưỡng tại các trường trung cấp luật cho đối tượng là cán bộ, công chức thuộc hệ thống cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương; tiếp tục chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội; Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 theo kế hoạch được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và chương trình, giáo trình tài liệu năm 2019. Hoàn thành xuất bản Tạp chí Nghề luật số 5, số 6/2018, số chuyên đề về chuyên đề “Xây dựng Bộ luật lao động sửa đổi” và “Tư vấn pháp luật”; Tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018 của Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào; Tiếp tục hoàn thành các thể chế nội bộ của Trung tâm Tư vấn pháp luật theo Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm; Báo cáo Lãnh đạo Bộ kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thi tuyển Phó Giám đốc Học viện, thực hiện thủ tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp Phòng đối với những đơn vị chưa có cấp Trưởng và đủ điều kiện, tiêu chuẩn... .
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp trong mọi lĩnh vực công tác, đặc biệt là hai lĩnh vực hợp tác quốc tế và bồi dưỡng đã đạt được kết quả ấn tượng. Những kết quả này cho thấy Học viện Tư pháp là cơ sở đào tạo không những có uy tín trong nước mà còn được biết đến trong khu vực. Thứ trưởng cũng lưu ý về mặt thời gian khi triển khai công tác bồi dưỡng chức danh thi hành án, tránh tổ chức khai giảng vào thời gian cao điểm của ngành thi hành án thì các lớp học mới đạt kết quả tối đa. Thứ trưởng mong rằng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp tiếp tục duy trì phong cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và đoàn kết cùng nỗ lực để công tác những tháng cuối năm đạt kết quả cao.
Thay mặt Ban giám đốc và cán bộ, công chức, viên chức Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên cảm ơn lãnh đạo Bộ Tư pháp và cá nhân Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh. Sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ  và của Thứ trưởng là yếu tố quan trọng giúp Học viện thực hiện có hiệu quả công tác trong thời gian vừa qua. Học viện Tư pháp sẽ tiếp thu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.