Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 14 tại thành phố Hà Nội

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2019 và nhằm nâng cao năng lực, trình độ, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, sáng ngày 09/3/2019, Học viện Tư pháp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 14 tại thành phố Hà Nội.
Tham gia lớp học là 47 công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính hoặc chuyên viên chuẩn bị thi lên ngạch chuyên viên chính của các cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương khu vực phía Bắc.
Tham gia khóa bồi dưỡng này, các công chức, viên chức được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; góp phần thay đổi thái độ và hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước; hoàn thiện các quy định về chuẩn ngạch, chuẩn chức danh cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018. Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính có tổng thời lượng bồi dưỡng là 240 tiết, trong đó có 76 tiết lý thuyết; 100 tiết thảo luận, thực hành; 16 tiết báo cáo chuyên đề; 16 tiết ôn tập và kiểm tra; 08 tiết đi thực tế; 24 tiết hướng dẫn và viết tiểu luận cuối khóa. Chương trình bồi dưỡng được chia làm 4 phần.
So với chương trình cũ thì chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính hiện nay thiết thực hơn, bổ ích hơn. Nội dung chương trình đã tập trung vào việc bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Vì vậy, kết thúc khóa học sẽ giúp cho cán bộ, công chức nâng cao được kỹ năng nghề nghiệp qua đó sẽ giải quyết các công việc được tốt hơn.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, đồng chí Trương Thế Côn - Phó Giám đốc Học viện chào mừng các học viên tham gia lớp học. Đồng chí khẳng định, Học viện Tư pháp luôn dành điều kiện tốt nhất cho các lớp bồi dưỡng, đặc biệt là các lớp bồi dưỡng cán bộ. Đồng chí mong rằng các công chức, viên chức tham gia lớp học sẽ có khoảng thời gian bổ ích, tiếp thu được tối đa kiến thức được truyền đạt để khi hoàn thành khóa học sẽ áp dụng sáng tạo trong công tác để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 
Phó giám đốc Học viện Tư pháp Trương Thế Côn phát biểu tại Lễ khai giảng
Đống chí Bùi Thị Hà - Phó giám đốc PT Trung tâm bồi dưỡng cán bộ báo cáo tình hình lớp học