Khai giảng lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa VI tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 11/5/2019, Học viện Tư pháp đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghề công chứng khóa VI tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, ngày 23/9/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1697/QĐ-BTP ngày 23/9/2015 ban hành Chương trình bồi dưỡng nghề công chứng.

Tham gia lớp học là hơn 100 học viên. Tham dự chương trình bồi dưỡng các học viên được trang bị các kiến thức chung về nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên; quản lý tổ chức hoạt động văn phòng công chứng; một số kiến thức, kỹ năng bổ trợ và quy định của pháp luật liên quan đến hành nghề công chứng và công chứng viên và các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết của một công chứng viên. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong suốt khóa học. Ngoài ra, thời gian thực tế, thực tập tại các phòng, văn phòng công chứng được phân chia đều trong toàn khóa học và lồng ghép phù hợp vào từng nội dung của từng nhóm chuyên đề sẽ là cơ hội để học viên áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế nhằm rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, phát hiện những điểm còn khuyết thiếu cần bổ sung trong thời gian bồi dưỡng còn lại ở trường hoặc cần lưu ý để tự học, tự khắc phục.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Trưởng Thiệp chúc mừng những học viên Lớp Bồi dưỡng nghề công chứng khóa VI tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đề nghị, trong thời gian học tập tại Học viện, các học viên phải tuân thủ mọi nội quy của Học viện và nỗ lực học tập, rèn luyện tiếp thu tối đa kiến thức được truyền thụ. Cán bộ, giảng viên Học viện Tư pháp luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên yên tâm học tập và rèn luyện.