Hội nghị tập huấn nghiệp vụ sư phạm và các phương thức giảng dạy tích cực thành công tốt đẹp

Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ sư phạm và các phương thức giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp” đã thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc.
Tại Hội nghị, cùng tham gia các bài tham luận của các báo cáo viên, các đại biểu đã trao đổi sôi nổi về các chủ đề chính và đạt được mục tiêu của Hội nghị tập huấn. Các đại biểu đã đánh giá thực trạng công tác tổ chức và giảng dạy các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp tại Học viện Tư pháp thời gian qua và những giải pháp đặt ra để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp; xác định những vấn đề đặt ra đối với phương pháp giảng dạy trong hoạt động bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp; giới thiệu các ứng dụng từ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp; giới thiệu các phương pháp giảng dạy tích cực và thực hành các phương pháp giảng dạy tích cực để các giảng viên kiêm chức thường tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp có cơ hội tiếp cận trực quan sinh động, gắn lý thuyết với thực hành.
 
TS. Đoàn Trung Kiên - Giám đốc Học viện Tư pháp phát biểu bế mạc Hội nghị tập huấn
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên đánh giá các nội dung, kiến thức, kinh nghiệm về các phương pháp giảng dạy tích cực, cách thức tổ chức giảng dạy mà các báo cáo viên, các thầy cô trình bày, trao đổi tại hội nghị là rất tích cực, hữu ích cho công tác giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp hiện nay cũng như trong thời gian tới.
Thay mặt cho Lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên trân trọng cảm ơn các báo cáo viên, các thầy cô về những nội dung, các ý kiến phát biểu, trình bày của các báo cáo viên, các thầy, cô và tiếp thu các nội dung, ý kiến đóng góp để công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên  cũng cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục thi hành án dân sự đã luôn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp với Học viện Tư pháp trong công tác bồi dưỡng cán bộ.
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên đề nghị các giảng viên nghiên cứu, áp dụng, sử dụng các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã được trình bày tại hội nghị vào bài giảng, đồng thời áp dụng, sử dụng nhiều phương pháp, cách thức giảng dạy khác nhau trong cùng một buổi học để các buổi giảng hấp dẫn, sinh động, cuốn hút, tạo động lực học tập, phát triển năng lực của người học được toàn diện.
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên cũng đề nghị các thầy cô giáo phối hợp với Học viện Tư pháp hoàn thiện hồ sơ khoa học để Học viện Tư pháp lưu hồ sơ quản lý giảng viên theo đúng quy định của pháp luật.