Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị tại Hà Nội và Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 04/7/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị của Học viện Tư pháp tại Hà Nội với Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh”. Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện Tư pháp tham dự Hội thảo.
Xuất phát từ nhu cầu cần thiết phải có một đơn vị đầu mối thuộc Học viện Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, trong Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Học viện Tư pháp và Quyết định thành lập Học viện Tư pháp ngày 25/2/2004 đã xác định Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị cấp Khoa, phòng chức năng trong cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp. Trên cơ sở đó, ngày 22/9/2004, Giám đốc Học viện Tư pháp đã ban hành Quyết định số 285/QĐ-HVTP thành lập Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong suốt chặng đường gần 15 năm vừa qua, Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh và phát triển trên tất cả các mặt. Cơ sở vật chất được trang bị khang trang hiện đại, khối lượng công việc được giao cho Cơ sở ngày càng nhiều, tính chất công việc ngày càng quan trọng, đặc biệt Cơ sở đã đảm nhận được nhiều phần việc một cách độc lập. Sự trưởng thành và phát triển cúa Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Học viện Tư pháp trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tư pháp của đất nước, được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng phần thưởng là Huân chương lao động hạng ba nhân dịp Kỷ niệm 20 thành lập Học viện Tư pháp. Bên cạnh đó, không thể không nói đến sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị tại Hà Nội.
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên ghi nhận và biểu dương sự đóng góp công sức, trí tuệ của các cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện Tư pháp đã tạo dựng nên diện mạo và vị thế của Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc Hội thảo quan trọng này, Giám đốc Đoàn Trung Kiên mong muốn các đại biểu và các cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện Tư pháp bằng sự tâm huyết và tình yêu với Học viện để có ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý và đề ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công việc.
Cùng chung mong muốn xây dựng Học viện Tư pháp, các tham luận tại Hội thảo đề cập đến sự phối hợp trong tất cả các lĩnh vực công tác như công tác tuyển sinh, đào tạo; công tác bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; công tác tổ chức, hành chính; công tác tài chính kế toán và quản lý tài sản. Các đại biểu đóng góp các ý kiến trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn đánh giá thực trạng, ghi nhận những mặt tích cực, chỉ ra những điểm hạn chế, tồn tại và xác định nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó trong công tác phối hợp giữa các đơn vị tại Hà Nội và Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến tâm huyết chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm, có thể áp dụng trong công tác phối hợp ở các lĩnh vực khác nhau của Học viện. Từ đó, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác.
Tổ chức thành công Hội thảo này là thể hiện quyết tâm với niềm tin tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp ngày càng đoàn kết, gắn bó, cùng chung sức chung lòng xây dựng Học viện Tư pháp phát triển vững mạnh. Kết quả của Hội thảo sẽ được xây dựng thành kỷ yếu và phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong toàn Học viện; thực hiện tốt các giải pháp đã được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các đơn vị để đưa Học viện Tư pháp trở thành “trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.