Giám đốc Học viện Tư pháp đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức

Ngày 02/10/2019, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên và lãnh đạo các khoa, phòng của Học viện đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức do ông Ông Christian Lange - Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức làm trưởng đoàn.
Giám đốc Đoàn Trung Kiên giới thiệu tóm tắt với đoàn công tác về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Học viện Tư pháp, đặc biệt vui mừng giới thiệu về Hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực tư pháp. Trong thời gian 21 năm, từ năm 1998 đến năm 2019, Học viện đã thực hiện 10 Dự án do các tổ chức nước ngoài tài trợ và triển khai 10 thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật.
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp liên bang và bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức, Học viện Tư pháp đã hợp tác với các đối tác thuộc Bộ Tư pháp liên bang và bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức thông qua 14 hội thảo chuyên môn; 04 đoàn tham quan khảo sát học tập tại Đức; 02 tập huấn phương pháp kỹ năng; 03 phiên tòa giả định hình sự, dân sự, hành chính và biên soạn 01 cuốn Sổ tay kỹ năng tư vấn pháp luật (phần Dân sự) với 1.072 lượt giảng viên tham gia các hoạt động.
Nhìn chung, các hoạt động hợp tác với các đối tác của Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng liên bang CHLB Đức được tổ chức đúng tiến độ và đã đạt được mục tiêu như đã đặt ra, nhận được phản hồi tích cực của giảng viên và đối tác. Các hoạt động đã góp phần nâng cao năng lực cho giảng viên của Học viện Tư pháp qua việc tăng cường kỹ năng, kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển học liệu, tài liệu, giáo trình…Đặc biệt, Học viện Tư pháp đánh giá cao vai trò của các chuyên gia CHLB Đức đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Ngoài việc tổ chức các hoạt động hợp tác, Học viện Tư pháp rất vinh dự được đón 10 Đoàn đối tác thuộc Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng liên bang CHLB Đức đến thăm và làm việc từ năm 2010 đến nay.
Đoàn Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức 

Tại buổi làm việc, trên cơ sở mục đích của Đoàn công tác là ký kết Chương trình hợp tác 3 năm Đối thoại Nhà nước pháp quyền (2019-2022) giữa Bộ Tư pháp hai nước và làm việc, thảo luận với một số cơ quan về hợp tác pháp luật và tư pháp, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức và Học viện Tư pháp đã trao đổi và thảo luận về các hoạt động mà Học viện Tư pháp đề xuất hợp tác trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, bao gồm: Tổ chức các đoàn ra trao đổi học tập kinh nghiệm đào tạo và thực hành nghề luật sư, công chứng viên tại CHLB Đức; Tổ chức các phiên tòa giả định hình sự, dân sự, hành chính; Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tập huấn gồm: 07 nội dung; Tổ chức 05 Hội thảo – Tọa đàm và 02 Hội nghị tập huấn.
Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ CHLB Đức nói chung, Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức nói riêng đã có những hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp trong suốt hơn 20 năm qua, đặc biệt là trong khuôn khổ Tuyên bố chung giữa hai Chính phủ về Chương trình Đối thoại Nhà nước pháp quyền đã ký kết năm 2008; khẳng định nhất quán quan điểm thực hiện một cách có hiệu quả, nghiêm túc Chương trình hợp tác 3 năm (2019-2022) được Bộ Tư pháp hai nước ký kết, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp với CHLB Đức - quốc gia đầu tàu trong liên minh Châu Âu, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.