Tổ chức Hội thảo về kỹ năng viết và biên tập bài báo khoa học

Ngày 04/10/2019, Tạp chí Nghề luật Học viện Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học về kỹ năn viết và biên tập bài báo khoa học.
Đến dự Hội thảo có GS.TS. Nguyễn Hữu Minh – Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Gia đình và Giới; TS. Đặng Vũ Huân – Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; TS. Tôn Quang Cường – Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Hà Huy Phượng – Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phía học viện Tư pháp có TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó giám đốc, Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật cùng Ban biên tạp Tạp chí và đông đảo giảng viên của Học viện.
Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp và nhu cầu xã hội là một trong bốn chức năng của Học viện Tư pháp. Viết bài báo khoa học đăng Tạp chí Nghề luật là một trong những nhiệm vụ của những người làm công tác nghiên cứu khoa học, các giảng viên của Học viện. Tổ chức Hội thảo về kỹ năng viết và biên tập bài báo khoa học, Ban tổ chức mong muốn các giảng viên viết bài, các biên tập viên biên tập sẽ nắm vững được kỹ năng viết và biên tập bài báo để nâng cao chất lượng Tạp chí Nghề luật.
GS.TS. Nguyễn Hữu Minh đề cập đến tính mới trong bài báo khoa học, bài báo phải có đóng góp về lý luận và thực tiễn. Trong đó lựa chọn và xác định nội dung là hoạt động phải thực hiện đầu tiên trước khi triển khai viết bài báo khoa học. Để bài báo có chất lượng, người viết cần phải nắm vững chủ đề mà mình quan tâm, xác định điểm then chốt chưa được nghiên cứu đầy đủ để chọn một khía cạnh mà bài báo tập trung phân tích.
TS. Đặng Vũ Huân báo cáo tham luân về yêu cầu về hình thức và cấu trúc nội dung của một bài báo khoa học. Bài báo khoa học đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Đó không chỉ là sản phẩm tri thức mà còn là đơn vị định lượng của giới khoa học. Qua bài báo khoa học có thể đánh giá khả năng chuyên môn và năng suất khoa học của nhà nghiên cứu. TS. Đặng Vũ Huân chia sẻ kinh nghiệm để viết một bài báo khoa học: chọn tựa đề rõ ràng, gắn với thực tiễn công tác hàng ngày; thu thập và lưu thông tin vào một file dữ liệu; đặt vấn đề trực tiếp; viết và sửa bản thảo nhiều lần; viết phần tóm lược sau khi đã viết xong nội dung; viết phần kết luận cô đọng và ấn tượng.
Trong báo cáo tham luận tại Hội thảo, TS. Tôn Quang Cường cho rằng không có quy tắc cứng trong việc viết và biên tập bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. Việc lập kế hoạch viết và biên tập bài báo khoa học là nhiệm vụ thường xuyên và tự thân đối với giảng viên, các chuyên gia và các nhà khoa học. Bài báo khoa học thường có một cấu trúc chung: Phần tóm tắt, phần giới thiệu, mô hình lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và số liệu, trình bày kết quả, biện luận và trao đổi, kết luận, tài liệu tham khảo. TS. Tôn Quang Cương nhấn mạnh đến việc các nhà khoa học nên tích cực tham gia cộng đồng nghiên cứu khoa học quốc tế.
Đồng ý với ý kiến các nhà khoa học nên tham gia cộng đồng nghiên cứu khoa học của TS. Tôn Quang Cường, PGS.TS. Hà Huy Phượng cho rằng để viết một bài báo khoa học tác giả và Ban biên tập cần phải dày công đầu tư thời gian công sức từ khâu viết bài đến khâu biên tập, tổ chức xuất bản. Khi biên tập cần chú ý chú trọng 3 bình diện là biên tập nội dung, hình thức và kỹ thuật; biên tập kỹ lưỡng 3 lần để bài báo khoa học đảm bảo tính chuẩn mực về học thuật và quy chuẩn về thể thức.
TS. Nguyễn Xuân Thu cho biết, các thành viên Ban biên tập Tạp chí Nghề luật đều không có chuyên môn về báo chí nên Hội thảo này rất cần thiết và ý nghĩa. Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, TS. Nguyễn Xuân Thu cảm ơn các chuyên gia và các đại biểu đã đến dự Hội thảo và đóng góp những ý kiến, kinh nghiệm quý báu về xây dựng một bài báo khoa học. TS. Nguyễn Xuân Thu mong rằng Tạp chí Nghề luật của Học viện Tư pháp tiếp tục nhận được những đề xuất và sự giúp đỡ của các chuyên gia để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng của Tạp chí Nghề luật.