Trao quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Sáng 21/01/2020, thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lại và bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cho 06 cán bộ.
Theo đó, Giám đốc Học viện Tư pháp đã trao Quyết định bổ nhiệm các đồng chí sau:
Đồng chí Nguyễn Minh Hằng – Trưởng khoa Khoa Đào tạo Luật sư  được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa Đào tạo Luật sư;
Đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại;
Đồng chí Vũ Thị Thu Hiền – Trưởng bộ môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc dân sự thuộc Khoa Đào tạo Luật sư được điều động nhận công tác tại Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo và được thực hiện nhiệm vụ phụ trách Trung tâm;
Đồng chí Lại Thị Bích Ngà – Trưởng bộ môn Nghề công chứng thuộc Khoa Đào tạo công chứng viên và các chức danh khác được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng khoa Khoa Đào tạo công chứng viên và các chức danh khác;
Đồng chí Hoàng Thị Thảo – Chuyên viên Trung tâm bồi dưỡng cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Quản trị;
Đồng chí Bạch Thị Hồng Hạnh - Chuyên viên Trung tâm bồi dưỡng cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ.
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ngày hôm nay. Đồng chí khẳng định quy trình bổ nhiệm được thực hiện theo đúng quy định, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều là các cán bộ đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, năng lực và phẩm chất chính trị. Giám đốc Đoàn Trung Kiên mong rằng, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chuyên môn, năng lực quản lý cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện.
Thay mặt cho 06 đồng chí được trao Quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Học viện Tư pháp, sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện. Đồng thời nhận thức rõ đây là những vị trí quan trọng, các đồng chí được bổ nhiệm cần tiếp tục nỗ lực và cam kết sẽ phấn đấu hoàn thiện bản thân, chung sức vượt qua khó khăn, đóng góp chung cho sự phát triển của Học viện.