Học viện Tư pháp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong những ngày vừa qua, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm bệnh Covid-19 ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, thực hiện Công văn số 795/BTP-VP ngày 09/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19, ngày 12/3/2020 Học viện Tư pháp đã ra thông báo số 233/TB-HVTP về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Học viện Tư pháp đề nghị:
1. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và các đơn vị đóng trên địa bàn Học viện
- Chủ động xây dựng Kế hoạch ứng phó với các tình huống xảy ra nhằm ngăn chặn và bảo đảm dịch bệnh không bùng phát tại cơ quan, đơn vị.
- Tạm hoãn các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do cơ quan, đơn vị chủ trì và các chuyến công tác địa phương cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp thật sự cần thiết, chỉ tổ chưc các cuộc họp với thành phần hạn chế.
- Rà soát, bảo đảm các điều kiện về bảo hộ, an toàn cho công chức, viên chức, người lao động thường xuyên tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức bên ngoài cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện sát sao công tác đo, kiểm tra thân nhiệt đối với công chức, viên chức, người lao động, học viên, khách đến liên hệ công tác.
- Đề nghị khai báo và chủ động nắm bắt thông tin đối với công chức, viên chức, người lao động, học viên, khách đến liên hệ công tác của đơn vị có khả năng đã từng đến, đi qua vùng dịch, tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh hoặc các trường hợp có khả năng lây nhiễm bệnh và thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh theo Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y Tế và Công văn số 1204/CV-BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Bố trí tạm thời công chức, viên chức, người lao động, học viên đã đi nước ngoài về nước sau ngày 25/02/2020 làm việc, học tập tại nhà riêng để theo dõi theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch; tăng cường phổ biến, quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Thường xuyên báo cáo về tình hình sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động, học viên của đơn vị, đặc biệt đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Học viện Tư pháp.
- Chủ động chuẩn bị đồ ăn cá nhân; hạn chế tối đa việc tiếp xúc, tập trung ăn uống, tụ tập đông người trong và ngoài Học viện Tư pháp. Học viện Tư pháp đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện cũng như của các đơn vị đóng trên trụ sở của Học viên khi đã đến Học viện không ra ngoài hoặc chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết; nếu ở lại buổi trưa thì nên đặt cơ hộp ở Căng tin, không ra ngoài ăn, không gọi cơm hộp từ bên ngoài đem vào Học viện để giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm bệnh cho Học viện.
Lực lượng bảo vệ được trang bị khẩu trang và dụng cụ để thực hiện đo thân nhiệt tất cả người ra vào Học viện Tư pháp

2. Công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Học viện
- Chủ động rà soát, sắp xếp, tổ chức công việc của đơn vị và cá nhân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi văn bản điện tử để giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp trong giải quyết công việc.
- Tạm hoãn tất cả chuyến đi công tác nước ngoài hay đi nước ngoài vì việc riêng. Trường hợp thật cần thiết phải báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
- Chủ động đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc tại cơ quan và tham gia các cuộc họp.
- Hạn chế tối đa các hoạt động thăm quan, du lịch hoặc các hoạt động phải sử dụng phương tiện công cộng hoặc di chuyển ra khỏi nơi cư trú. 
- Báo cáo ngay các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh cho Lãnh đạo đơn vị và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Học viện Tư pháp.
Học viện Tư pháp trân trọng đề nghị trưởng các đơn vị thuộc Học viện và các đơn vị đóng trên trụ sở Học viên tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thông báo, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, khách đến liên hệ công tác của đơn vị mình biết để thực hiện nghiêm túc Công văn số 1204/CV-BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công văn số Công văn số 795/BTP-VP ngày 09/3/2020 của Bộ Tư pháp, Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y Tế. (Xem chi tiết tại các tập tin đính kèm)