Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Học viện Tư pháp đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng các cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học trong toàn Học viện.
Thay mặt Đảng ủy và Ban giám đốc Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên tặng lẵng hoa tươi thắm và chúc mừng các cán bộ, giảng viên, viên chức Học viện Tư pháp - những người đã và đang tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Học viện Tư pháp. Lãnh đạo Học viện Tư pháp cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về kinh phí, nhân lực cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin tại Học viện Tư pháp. Giám đốc Đoàn Trung Kiên mong rằng phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến ngày càng lan tỏa trong tập thể cán bộ, giảng viên và người lao động Học viện Tư pháp, các kết quả nghiên cứu khoa học ngày càng được mở rộng về số lượng và nâng cao hơn nữa về chất lượng.
 
Thay mặt Đảng ủy và Ban giám đốc Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên 
chúc mừng các cán bộ, giảng viên, người lao động Học viện Tư pháp
tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ

Đ
ồng chí Nguyễn Thanh Phú thay mặt những người tham gia nghiên cứu khoa học
cảm ơn Đảng ủy và Ban giám đốc Học viện Tư pháp

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị là Phòng Quản lý Khoa học & Trị sự Tạp chí Nghề luật và Trung tâm Thông tin – Thư viện là hai đơn vị đầu mối về khoa học và công nghệ của Học viện Tư pháp xúc động nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy và Ban giám đốc Học viện Tư Pháp. Thay mặt các cán bộ, giảng viên, viên chức tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ, đồng chí Nguyễn Thanh Phú – Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học & Trị sự Tạp chí Nghề luật cảm ơn Đảng ủy và Ban giám đốc Học viện Tư pháp đã quan tâm, khích lệ đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và điều hành của Học viện Tư pháp, góp phần xây dựng Học viện Tư pháp hiện đại, sáng tạo và phát triển.
 


Học viện Tư pháp cũng tặng hoa chúc mừng Viện khoa học pháp lý nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam