Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề công chứng và các chức danh tư pháp khác tại Học viện Tư pháp

Trong hai ngày 06, 07/10/2020, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề công chứng và các chức danh tư pháp khác”.
Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Sở Tư pháp Ninh Bình; lãnh đạo Hội công chứng Việt Nam, lãnh đạo Hội đấu giá viên thành phố Hà Nội, lãnh đạo Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; các giảng viên thỉnh giảng là các công chứng viên đến từ các tổ chức hành nghề công chứng, các chấp hành viên đến từ Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và các Chi cục thi hành án dân sự các quận, các đấu giá viên đến từ các Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, các thừa phát lại đến từ các Văn phòng Thừa phát lại, các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội. Phía Học viện Tư pháp có TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp, Phó giám đốc Nguyễn Trường Thiệp, TS. Trần Thanh Phương - Trưởng khoa Khoa Đào tạo Các chức danh thi hành án dân sự, Ths. Phạm Thị Thuý Hồng - Trưởng khoa Khoa Đào tạo Công chứng viên và Các chức danh tư pháp khác, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp, các giảng viên và chuyên viên của Học viện.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Xuân Thu chia sẻ, tính từ khi bắt đầu tổ chức đào tạo đến nay, Học viện Tư pháp đã tuyển sinh đào tạo 8.898 học viên nghề công chứng, 5.347 học viên nghiệp vụ thi hành án, 1.537 học viên nghề đấu giá, 413 học viên nghề thừa phát lại. Cùng với việc giữ vững và phát triển số lượng đào tạo, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo Học viện Tư pháp của luôn quan tâm, tìm tòi và áp dụng các giải pháp thích hợp trong từng giai đoạn để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Điểm nhấn trong thời gian gần đây là Học viện Tư pháp đã chuyển đổi từ chương trình đào tạo theo hình thức niên chế sang hình thức tín chỉ với những thay đổi căn bản trong cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo. Đặc biệt trong năm 2021, Học viện Tư pháp sẽ xây dựng và đưa vào thí điểm Chương trình đào tạo nghề công chứng chất lượng cao với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực với chất lượng ngày càng cao hơn.
Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề công chứng, đấu giá, thi hành án, thừa phát lại, Học viện Tư pháp đã khẳng định được vị thế của cơ sở đào tạo nghề luật có thương hiệu ở Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại hoạt động đào tạo nguồn cho các chức danh tư pháp nêu trên của Học viện Tư pháp về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu xã hội và yêu cầu đối với hoạt động nghề nghiệp ở mỗi chức danh. Để có được những thành quả tốt đẹp trong hoạt động đào tạo là kết quả nỗ lực của cơ sở đào tạo, với tầm nhìn chiến lược, phát triển đa dạng hóa mô hình đào tạo chức danh tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, trong bối cảnh xây dựng thương hiệu đào tạo nghề luật gắn với xã hội học tập, hội nhập kinh tế, quốc tế. Bên cạnh đó không thể không nói đến công sức tâm huyết của đội ngũ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên kiêm chức trong việc tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nghề công chứng, đấu giá, thi hành án, thừa phát lại tại Học viện Tư pháp.
Hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề công chứng và các chức danh tư pháp khác” được tổ chức là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, tìm kiếm các giải pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề công chứng, nghề đấu giá, nghề thừa phát lại, nghiệp vụ thi hành án tại Học viện Tư pháp. Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên, chất lượng giáo trình và hồ sơ tình huống, chất lượng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, chất lượng thể chế liên quan đến hoạt động đào tạo.
Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, TS. Nguyễn Xuân Thu trân trọng cám ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến, đề xuất giải pháp của các vị đại biểu. Kết quả trao đổi tại Hội nghị là định hướng quan trọng để Học viện Tư pháp nghiên cứu, áp dụng tại Học viện Tư pháp một cách phù hợp nhất, nhằm cải thiện mạnh mẽ chất lượng đào tạo các nghề công chứng, đấu giá, thừa phát lại và nghiệp vụ thi hành án. Đây cũng là bước mở đường đào tạo các nghề mới trong tương lai như quản tài viên, trọng tài viên và hòa giải viên.