Bế giảng Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa III tại Hà Nội.

Ngày 24/10/2020, Học viện Tư pháp trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa III tại Hà Nội.
Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt và đặc biệt để nâng cao năng lực, trình độ, chuẩn hóa các tiêu chuẩn chức danh nghề cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ, Học viện Tư pháp đã tổ chức Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa III. Sau thời gian triển khai chương trình đào tạo, Học viện Tư pháp trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa III.
Đến dự Lễ bế giảng có TS. Cầm Thị Lai – Phó vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Viên – Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Tư pháp có ông Trương Thế Côn – Phó giám đốc Học viện Tư pháp; bà Bùi Thị Hà – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ cùng các cán bộ, giảng viên và học viên của khóa học.
Trong thời gian gần 12 tháng tổ chức, lớp học đã nghiêm túc thực hiện các môn học theo chương trình Hệ trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính gồm 7 phần, có tổng thời lượng là 1.056 tiết. Trong quá trình học tập, các học viên được trang bị và giới thiệu đầy đủ các nội dung chương trình theo yêu cầu đặt ra. Các học viên đã hoàn thành số lượng 10 bài thi, 01 bài thu hoạch học tập thực tế và 03 bài thi tốt nghiệp. Cùng với việc học tập, nghiên cứu trên lớp, nhằm thực hiện tiêu chí học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, củng cố, bổ sung kiến thức lý luận đã được học trên lớp, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng học tập, Ban tổ chức lớp đã tổ chức các hoạt động tập thể, tạo điều kiện cho các học viên giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác.
Đánh giá kết quả toàn khóa học, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa III đã họp xét và nhất trí cấp bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 70 học viên. Hội đồng cũng đề nghị Giám đốc Học viện Tư pháp khen thưởng 03 học viên có thành tích cao trong học tập và 03 học viên đã có thành tích trong phong trào xây dựng trường, lớp.
Phát biểu tại Lễ bế giảng, TS. Cầm Thị Lai chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập của các học viên để có kết quả tốt đẹp trong điều kiện vừa tham gia học tập vừa đảm nhận công việc của cơ quan, đơn vị. Bà cũng chúc mừng Học viện Tư pháp đã tổ chức thành công các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, sự thành công đó đã khẳng định được uy tín và năng lực của Học viện trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng.
Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, đồng chí Trương Thế Côn cảm ơn lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tin tưởng và tạo mọi điều kiện cho Học viện Tư pháp trong việc tổ chức triển khai các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Đồng chí Trương Thế Côn chúc mừng các học viện đã tốt nghiệp và chúc các học viên sẽ vận dụng tốt kiến thức được tích lũy sau khóa học vào công việc hàng ngày, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và tiếp tục giữ liên lạc để trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác.
TS. Cầm Thị Lai và TS. Trương Thế Côn trao Giấy khen và bằng tốt nghiệp cho các học viên