Lấy ý kiến góp ý giáo trình kỹ năng hành nghề thừa phát lại

Ngày 29/10/2020, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý giáo trình kỹ năng hành nghề thừa phát lại.
Đến dự Hội thảo có các chuyên gia, các giảng viên của Học viện Tư pháp. TS. Trần Thanh Phương – Trưởng khoa Khoa Đào tạo các chức danh thi hành án dân sự chủ trì Hội nghị.
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020, Khoa Đào tạo các chức danh THADS được Lãnh đạo Học viện Tư pháp giao nhiệm vụ biên soạn mới Giáo trình Kỹ năng hành nghề Thừa phát lại (Chủ biên: TS. Trần Thanh Phương, ThS. Cao Thị Kim Trinh). Trên cơ sở Chương trình khung và chương trình chi tiết đào tạo nghề Thừa phát lại mới đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Giám đốc Học viện Tư pháp ký ban hành, Khoa đã triển khai xây dựng đề cương, đặt bài viết các tác giả viết bài, đến nay đã thu đủ 22 chương Giáo trình, đã tiến hành biên tập, chỉnh sửa và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Giáo trình Kỹ năng hành nghề Thừa phát lại trước khi trình Hội đồng thẩm định.
Theo Chương trình khung và Chương trình chi tiết đào tạo nghề Thừa phát lại đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Giám đốc Học viện Tư pháp ký ban hành, chương trình đào tạo gồm 02 phần: Khối kiến thức bắt buộc (cơ bản) và khối kiến thức tự chọn (chuyên sâu). Giáo trình kỹ năng hành nghề Thừa phát lại được biên soạn gồm các chuyên đề của khối kiến thức bắt buộc. Giáo trình kỹ năng hành nghề Thừa phát lại gồm 22 chương, chia thành 04 phần (Khái quát chung về nghề Thừa phát lại; Vi bằng và kỹ năng lập vi bằng; Kỹ năng tống đạt văn bản và xác minh điều kiện thi hành án dân sự; Kỹ năng tổ chức thi hành bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự). Hiện tại, còn 12 chương phần khối kiến thức tự chọn (chuyên sâu) sẽ tiếp tục được biên soạn vào năm 2021-2022.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho dự thảo giáo trình kỹ năng hành nghề thừa phát lại. Các đại biểu đồng ý với tên gọi của giáo trình, cấu trúc nội dung và thời lượng của chương trình. Tuy nhiên các đại biểu đề nghị ban biên tập rà soát và trao đổi với các tác giả để chỉnh sửa một số vấn đề như vẫn còn có trùng lặp giữa các chương, một số nội dung chưa phù hợp, bổ sung các nội dung như: kỹ năng lập vi bằng của từng việc, mục đích của việc yêu cầu lập vi bằng, đặc điểm riêng của lĩnh vực vi bằng đó, yêu cầu riêng của loại vi bằng đó so với yêu cầu chung, thêm tình huống thực tế.
Kết luận tại Hội nghị, TS. Trần Thanh Phương cảm ơn các đại biểu đã dành tâm huyết nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho giáo trình kỹ năng hành nghề thừa phát lại. Ban biên tập sẽ tiếp thu, tổng hợp và giải trình các ý kiến góp ý.