Hướng tới chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11