Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trước tình hình diễn biến dịch bệnh mới, Học viện Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuê, liên kết, đóng trụ sở tại Học viện Tư pháp, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp thực hiện một số nội dung, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới, mỗi ngày có thêm khoảng 600 ngàn ca mắc mới và khoảng 6 ngàn người tử vong, đặc biệt đã xuất hiện chủng vi rút biến thể mới có khả năng lây lan nhanh, mạnh và nguy hiểm hơn vi rút SARS-CoV-2 tại 38 quốc gia; nhiều nước đã phải áp dụng các biện pháp mạnh, tái phong tỏa để phòng, chống dịch. Ở Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, trong đó có cả chủng biến thể Covid-19 mới. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trước tình hình diễn biến dịch bệnh mới, Học viện Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuê, liên kết, đóng trụ sở tại Học viện Tư pháp, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp thực hiện một số nội dung, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:
1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, học viên, khách đến liên hệ công tác về các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục nâng cao nhận thức, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuyệt đối tuân thủ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo, quy định về phòng, chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền.
2. Chủ động xây dựng Kế hoạch ứng phó với các tình huống xảy ra nhằm ngăn chặn và bảo đảm dịch bệnh không bùng phát tại cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như:
- Đề nghị khai báo và chủ động nắm bắt thông tin đối với công chức, viên chức, người lao động, học viên, khách đến liên hệ công tác của đơn vị đã từng đến, đi qua vùng dịch, tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh hoặc các trường hợp có khả năng lây nhiễm bệnh để có các biện pháp cách ly, phòng dịch theo đúng quy định.
- Chủ động tự thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly đối với những cá nhân thuộc diện phải cách ly theo quy định.
- Đề nghị viên chức, người lao động hạn chế đi lại, tập trung đông người, không đi đến vùng dịch, tự xác định các loại tiếp xúc cách ly, không đến Học viện trong trường hợp bị xác định có tiếp xúc với các ca nhiễm mới công bố....
- Đề nghị Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Cơ sở Học viện Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Trung tâm Liên kết Đào tạo Luật sư thương mại quốc tế chủ động rà soát, thống kê, báo cáo và yêu cầu khai báo y tế đối với những học viên có tiếp xúc hoặc tiếp xúc gần với các ca bệnh tại Hải Dương và Quảng Ninh và những ca bệnh khác mới được công bố. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly và cho phép đối với những học viên tại các vùng dịch như ở Hải Dương, Quảng Ninh… học trực tuyến tại nhà (không đến lớp học).
- Thực hiện nghiêm túc việc đo, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, đông người, hội nghị, hội thảo; khuyến khích công chức, viên chức, người lao động, học viên, khách đến liên hệ công tác … nên đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, học tập tại Học viện Tư pháp; hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người.
- Vệ sinh, lau chùi sàn nhà, hành lang, phòng làm việc, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, thang máy bằng dung dịch có pha thuốc sát khuẩn Cloramin B tối thiểu 3 lần/ngày.
- Chủ động rà soát, sắp xếp, tổ chức công việc của đơn vị và cá nhân, tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi văn bản điện tử, họp, làm việc trực tuyến trên mạng internet để giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp trong giải quyết công việc.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch; tăng cường phổ biến, quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học viên, khách đến liên hệ công tác của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Báo cáo ngay các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh cho Lãnh đạo đơn vị và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Học viện Tư pháp.
Học viện Tư pháp trân trọng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuê, liên kết, đóng trụ sở tại Học viện Tư pháp, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thông báo, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, khách đến liên hệ công tác của đơn vị mình biết để thực hiện nghiêm túc các nội dung, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên và trong các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, của cơ quan chính quyền địa phương, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.