Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào: Tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng và phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào, ngày 15/9/2021, Học viện Tư pháp Việt Nam phối hợp với Học viện Tư pháp Quốc gia Lào tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng và phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án. Lớp tập huấn được tổ chức theo phương thức trực tuyến giữa điểm cầu Hà Nội và Viêng Chăn.
Tại điểm cầu phía Việt Nam, TS. Trương Thế Côn – Phó giám đốc Học viện Tư pháp, Quản đốc Ban quản lý Dự án Việt Nam dự khai mạc; ThS. Bùi Nguyễn Phương Lê - Phó trưởng Khoa Đào tạo các chức danh Thi hành án dân sự chủ trì và 07 giảng viên cùng các cán bộ Dự án tham dự Lớp tập huấn.
Điểm cầu phía Lào có đồng chí Bun-ta S.Phạp Mi Xay - Giám đốc Học viện Tư pháp Quốc gia Lào, Phó trưởng Ban chỉ đạo dự án dự khai mạc; 04 giảng viên và 30 học viên cùng các thành viên Ban quản lý Dự án, Ban Giúp việc Dự án Lào tham gia lớp tập huấn.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Bun-ta S.Phạp Mi Xay - Giám đốc Học viện Tư pháp Quốc gia Lào, Phó trưởng Ban chỉ đạo dự án rất vui mừng dự khai mạc lớp tập huấn thứ 3 theo kế hoạch hoạt động năm 2021. Lớp tập huấn kỹ năng và phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án đã được rút kinh nghiệm từ 2 lớp tập huấn trước để điều chỉnh phương pháp và đạt kết quả tốt hơn. Giám đốc Học viện Tư pháp Quốc gia Lào Bun-ta S.Phạp Mi Xay cảm ơn Học viện Tư pháp đã tạo mọi điều kiện trong quá trình triển khai Dự án. Đồng chí đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy lớp tập huấn, cố gắng học tập, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm được các giảng viên Việt Nam truyền đạt.

 
Đồng chí Bun-ta S.Phạp Mi Xay phát biểu khai mạc lớp tập huấn

TS. Trương Thế Côn phát biểu khai mạc lớp tập huấn

TS. Trương Thế Côn - Phó giám đốc Học viện Tư pháp, Quản đốc Ban quản lý Dự án Việt Nam đề nghị các giảng viên nguồn của Học viện Tư pháp Quốc gia Lào tích cực trao đổi, đặt câu hỏi với chuyên gia Việt Nam liên quan đến các phương pháp, kỹ năng giảng dạy, cách sử dụng bài tập, hồ sơ tình huống... khai thác tối đa những kiến thức, kinh nghiệm của chuyên gia Việt Nam Nam để chuẩn bị cho việc triển khai các lớp thí điểm chương trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án tại Lào. Ông đề nghị các chuyên gia Lào tập trung giới thiệu về nội dung các môn học thuộc Chương trình đào tạo nghiệp vụ Thi hành án đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào phê duyệt. Ông cũng mong các chuyên gia, giảng viên Việt Nam tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo cho cán bộ, giảng viên Lào; giải đáp những khó khăn, thắc mắc để hỗ trợ việc giảng dạy chương trình đào tạo nghiệp vụ THA tại Lào đạt chất lượng, hiệu quả.
Tại Lớp tập huấn kỹ năng và phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án, các giảng viên phía Lào sẽ được giới thiệu về chương trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án theo bộ Giáo trình đào tạo của Lào đã được phê duyệt; giới thiệu nội dung, phương pháp giảng dạy các môn học khối kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên ngành. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy chương trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án; trao đổi và thống nhất Kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức lớp thí điểm chương trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án thuộc khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào.
Lớp tập huấn kỹ năng và phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án sẽ bế mạc vào ngày 17/9/2021.
Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu Hà Nội
 
Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu Viêng Chăn