Triển khai thực hiện chương trình Đào tạo nghề công chứng chất lượng cao

Ngày 10/5/2022, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện chương trình Đào tạo nghề công chứng chất lượng cao.
TS. Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp chủ trì Hội nghị. Đại biểu dự Hội nghị là các nhà khoa học, giảng viên đến từ Đại học Luật Hà Nội; các công chứng viên đến từ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Hội công chứng viên Hà Nội, Hội công chứng viên Hải Phòng, Hội công chứng viên Quảng Ninh, Hội công chứng viên Hải Dương và các giảng viên nòng cốt của Khoa đào tạo công chứng viên và các chức danh khác.
Tại Hội nghị các đại biểu thảo luận về phương án chi tiết triển khai nội dung chương trình đào tạo nghề công chứng chất lượng cao; phương pháp triển khai các buổi học, cách thức triển khai hoạt động thực tập. Bên cạnh đó, Hội nghị còn đưa ra những yêu cầu trong việc phát triển đội ngũ giảng viên và xây dựng hệ thống học liệu cho chương trình đào tạo nghề công chứng chất lượng cao. Đây là một chương trình đào tạo có tiếp thu, chọn lọc kinh nghiệm đào tạo nghề công chứng của một số nước trên thế giới, phát huy thế mạnh, nguồn lực của Học viện Tư pháp, hoàn thiện chương trình đào tạo nghề công chứng, cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho ngành và cho đất nước. Chương trình hướng đến đào tạo theo năng lực thực hiện, gắn kết đào tạo với thực hành nghề công chứng, tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng và cập nhật những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong thời kỳ 4.0, chú trọng tự học và tự rèn luyên. Chương trình đào tạo nghề công chứng chất lượng cao dành cho người học có tố chất, năng lực, tâm huyết, có mong muốn hành nghề công chứng sau khi tốt nghiệp.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Xuân Thu cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẳng định sẽ tiếp thu, nghiên cứu và áp dụng vào thời điểm phù hợp. Giám đốc Học viện Tư pháp cũng nhấn mạnh các nội dung cần lưu ý khi bắt đầu thực hiện chương trình đào tạo nghề công chứng chất lượng cao vào năm 2022 như: vấn đề tổ chức kỳ thi tuyển sinh, lựa chọn đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy, tập huấn phương pháp giảng dạy. Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu mong các giảng viên thỉnh giảng tiếp tục đồng hành cũng Học viện Tư pháp trong công tác đào tạo nói chung và đào tạo nghề công chứng chất lượng cao nói riêng.