Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào: Tiếp tục tổ chức các lớp thí điểm

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào, từ ngày 23/7/2022 đến ngày 30/7/2022, Đoàn công tác của Học viện Tư pháp đã đến thăm và làm việc tại Học viện Tư pháp Quốc gia Lào
Tiếp tục thực hiện Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào, Học viện Tư pháp Việt Nam đã hỗ trợ phía Lào xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thí điểm các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
Từ ngày 23/7/2022, Đoàn công tác số 3 gồm 05 thành viên do TS. Ngô Thị Ngọc Vân – Phó Trưởng Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Học viện Tư pháp làm trưởng đoàn. Đặc biệt tham gia đoàn công tác còn có ông Nguyễn Duy Lãm, nguyên Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cùng các thành viên trong đoàn. Trong thời gian công tác, các thành viên trong đoàn đã tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm cho 04 lớp thí điểm gồm: Lớp đào tạo nghề tư pháp: Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án, Lớp đào tạo nghề công chứng, và Lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Học viện Tư pháp quốc gia Lào.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác đã làm việc với các nhóm chuyên gia Lào nhằm hướng dẫn, góp ý, hỗ trợ hoàn thiện hệ thống hồ sơ tình huống, giáo trình giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; làm việc với cán bộ tài chính của Dự án tại Học viện Tư pháp Lào nhằm rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ của Dự án. Ngoài ra, Đoàn cũng đã đến chào xã giao Ban Giám đốc Học viện Tư pháp Quốc gia Lào.

Đoàn công tác Học viện Tư pháp Việt Nam chào xã giao Ban Giám đốc Học viện Tư pháp Quốc gia Lào
Trao đổi kinh nghiệm xây dựng hồ sơ tình huống lớp đào tạo nghề công chứng
T
rao đổi kinh nghiệm xây dựng hồ sơ tình huống lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án 

Trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ tài chính kết toán và rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ của Dự án
Giảng viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các học viên
Lớp thí điểm đào tạo nghề tư pháp: Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư

Giảng viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các học viên Lớp thí điểm Chương trình bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
Giảng viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các học viên Lớp thí điểm đào tạo nghề công chứng
Giảng viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các học viên Lớp thí điểm đào tạo nghiệp vụ thi hành án
Đoàn công tác Học viện Tư pháp Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Ông
Sí Vị Xay, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Quốc gia Lào