Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khoá II năm 2023

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 của Học viện Tư pháp và trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng nghề Thừa phát lại đã được ban hành, hôm nay, ngày 18/03/2023, Học viện Tư pháp khai giảng Lớp bồi dưỡng nghề thừa phát lại khoá II năm 2023. Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khoá II năm 2023 có 53 học viên nhập học. Các học viên dự học là đối tượng theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020, bao gồm: Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên; Người đã có thời gian hành nghề luật sư, công chứng viên từ 05 năm trở lên; Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; Người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án; Người đã là kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; Người đã là thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật; Người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự; Các đối tượng khác có nhu cầu cũng có thể tham gia bồi dưỡng về kỹ năng hành nghề thừa phát lại nhưng không được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng.
Lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khoá II năm 2023 tổ chức theo phương thức học trực tuyến kết hợp tập trung. Chương trình bồi dưỡng nghề Thừa phát lại được ban hành kèm theo Quyết định số 2339/QĐ-BTP ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được thực hiện trong 03 tháng, tương đương 13 tuần với thời lượng 325 tiết, gồm 04 phần: Phần I là Những vấn đề chung về Thừa phát lại và hành nghề Thừa phát lại, bao gồm 04 chuyên đề giảng dạy, 01 bài kiểm tra học phần; Phần II là Kỹ năng hành nghề Thừa phát lại, bao gồm 04 kỹ năng cơ bản của thừa phát lại; Phần III là Thực tế tại các Văn phòng Thừa phát lại, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát, Cơ quan Thi hành án dân sự; Phần IV là Thi tốt nghiệp (2 môn) hoặc Viết tiểu luận cuối khóa.
Các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng, có đủ các bài thi học phần, bài thi tốt nghiệp hoặc tiểu luận cuối khoá theo quy định và đạt từ điểm 5 trở lên đối với mỗi bài thi/tiểu luận và thực hiện đúng Quy chế bồi dưỡng của Học viện Tư pháp sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghề Thừa phát lại.
Tài liệu bồi dưỡng nghề Thừa phát lại do Học viện Tư pháp chủ trì biên soạn trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng nghề Thừa phát lại đã được ban hành và được nghiệm thu, ban hành kèm theo Quyết định số 1423/QĐ-HVTP ngày 04/11/2021 của Giám đốc Học viện Tư pháp.
Giảng viên tham gia giảng dạy cho Lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại là các chuyên gia đến từ Cục Bổ trợ Tư pháp – Bộ Tư pháp; các Chấp hành viên đã và đang công tác trong ngành thi hành án dân sự; các Thừa phát lại đang là Trưởng các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn cả nước. Giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học là đội ngũ giảng viên đã tham gia giảng dạy nhiều lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ Chấp hành viên và nghiệp vụ Thừa phát lại do Học viện Tư pháp đã và đang tổ chức. Các giảng viên đều là những người giàu kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Học viện Tư pháp đã yêu cầu giảng viên tham gia giảng dạy áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm nhằm tăng tính tương tác giữa người học với giảng viên như làm việc nhóm, tăng cường đối thoại, trao đổi, sử dụng nhiều các tình huống thực tế, các vấn đề mang tính thời sự của xã hội...
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó giám đốc Học viện Tư pháp Trương Thế Côn thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc chào mừng các học viên Lớp bồi dưỡng nghề thừa phát lại khóa II năm 2023. Đồng chí vui mừng chia sẻ thông tin Học viện Tư pháp vừa được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì trong ngày 25/02 vừa qua, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và của xã hội đối với với các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên của Học viện Tư pháp. Đồng chí đề nghị, để tiếp nối các thành tích mà thầy và trò của Học viện Tư pháp đã đạt được, trong thời gian học tập tại Học viện, các học viên cần tuân thủ mọi nội quy của Học viện và nỗ lực học tập, rèn luyện tiếp thu tối đa kiến thức được truyền thụ để khóa học đạt được kết quả tốt. Cán bộ, giảng viên Học viện Tư pháp luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên yên tâm học tập và rèn luyện.