Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022

Thực hiện Kế hoạch số 06 KH/ĐTN ngày 07/5/2019 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2022, sáng ngày 27/9/2019, Chi đoàn khối Trung tâm – Chi đoàn Cơ sở Học viện Tư pháp đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Xem thêm