Tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, ngày 05/6/2023, Đoàn cơ sở Học viện Tư pháp phối hợp với Chi đoàn Cục Bồi thường nhà nước và Chi đoàn Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2023.

Xem thêm

10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp

Sự kiện Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1155/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp" và Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 về việc phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” là 1 trong 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp

Xem thêm