Thông báo số 305/TB-HVTP ngày 03/4/2020 về tổ chức đào tạo trực tuyến

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19, để đảm bảo tiến độ giảng dạy, học tập của các lớp đào tạo, Học viện Tư pháp đã ra Thông báo số 305/TB-HVTP ngày 03/4/2020 về tổ chức đào tạo trực tuyến. Nội dung như sau:

Xem thêm

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 27/3/2020, Đảng ủy Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Học viện Tư pháp giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy Học viện chủ trì Hội nghị.

Xem thêm