Hướng hoàn thiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự

Ngày 24/4/2019, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Hướng hoàn thiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự”. TS. Đoàn Trung Kiên - Giám đốc Học viện Tư pháp và ThS. Nguyễn Thị Phíp - Phó trưởng khoa Khoa đào tạo Các chức danh thi hành án dân sự đồng chủ trì Hội thảo.

Xem thêm

Tổ chức chúc mừng sinh nhật

Được sự nhất trí của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện, vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 3/2019, Công đoàn Học viện Tư pháp đã tổ chức chúc mừng sinh nhật tập thể cho các cán bộ, viên chức có sinh nhật trong những tháng của quý 1. Đông đủ các cán bộ, viên chức đã đến dự buổi chúc mừng sinh nhật đầm ấm này

Xem thêm