Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Đà Nẵng

Ngày 20/9/2019, Học viện Tư pháp đã phối hợp với Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Thành phố Đà Nẵng.

Xem thêm

Tổ chức chúc mừng sinh nhật

Được sự nhất trí của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện, vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 3/2019, Công đoàn Học viện Tư pháp đã tổ chức chúc mừng sinh nhật tập thể cho các cán bộ, viên chức có sinh nhật trong những tháng của quý 1. Đông đủ các cán bộ, viên chức đã đến dự buổi chúc mừng sinh nhật đầm ấm này

Xem thêm