Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hoá công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2017, Quyết định số 472/QĐ-BTP ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hoá công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và Quyết định số 789/QĐ-HVTP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc mở Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hoá công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, hôm nay, ngày 26/6/2017, Học viện Tư pháp phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức khai giảng Lớp thứ nhất bồi dưỡng kiến thức văn hoá công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Lớp học có 30 công chức đến từ 16 đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Xem thêm

Rèn luyện tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên

Ngày 20/6/2017, Đảng bộ Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên”. Toàn bộ công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp đã tham dự Hội nghị.

Xem thêm

Tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017

Hôm nay 23/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong toàn quốc.

Xem thêm