Hội thảo trực tuyến “Kỹ năng của luật sư trong giải quyết tranh chấp bằng thương lượng”

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, chiều ngày 17/9/2021, Học viện Tư pháp đã phối hợp với Quỹ Hợp tác quốc tế về pháp luật Đức (IRZ) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết tranh chấp bằng thương lượng” do IRZ tài trợ trong khuôn khổ hợp tác với IRZ giai đoạn 2021- 4/2022.

Xem thêm

Chi bộ Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức trực tuyến Lễ kết nạp đảng viên mới

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, Chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới bằng hình thức trực tuyến. Mặc dù vậy, buổi lễ vẫn diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục điều lệ Đảng.

Xem thêm

Bộ Tư pháp: Công bố kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia, nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như nâng cao nhận thức của mọi công dân Việt Nam về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (sau đây gọi là Cuộc thi).

Xem thêm