Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 105

Lượt truy cập: 34401764

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức:
- Giám đốc và các Phó giám đốc;
- Các viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

Đội ngũ cán bộ, viên chức:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LUẬT SƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Nguyễn Thị Minh Huệ Phó giám đốc TT (PTr)
Đồng Thị Kim Thoa Phó giám đốc TT 
Lê Ngọc Cẩm Giảng viên
Chu Thị Thanh Hương Chuyên viên
  Nguyễn Thị Trang Chuyên viên
  Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên