Đang online: 1570

Lượt truy cập: 16296142

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức hiện tại của Trung tâm gồm:
- 01 Giám đốc;
- 01 Phó Giám đốc;
- 02 chuyên viên và 01 nhân viên Hợp đồng

Đội ngũ viên chức, giảng viên:
 ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ 
TRUNG TÂM 
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Bùi Thị Hà Phó Giám đốc phụ trách TT
Bạch Thị Hồng Hạnh Chuyên viên
Hoàng Thị Thảo Lưu trữ viên
Phạm Quang Tiến Người lao động
Đào Ngọc Mai Anh Người lao động
Đặng Thi Lan Anh Người lao động