Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 278

Lượt truy cập: 53871127

Tổ chức - cán bộ:

Cơ cấu tổ chức:
- Giám đốc và các Phó giám đốc;
- Các viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

Đội ngũ cán bộ, viên chức:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
TRUNG TÂM THÔNGTIN – THƯ VIỆN
 
 
 
 
 
Bùi Đăng  Hùng Giám đốc TT
Hoàng Thế Đức Phó giám đốc TT
Đỗ Văn Bắc P. tổ trưởng Tổ thư viện
Thân Văn Dũng Kỹ sư tin học
Lê Đức Hải Nhân viên kỹ thuật
Ng. Thị Thanh Hương Biên tập viên
Phan Thị Phương Kỹ thuật viên đánh máy