Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 6

Lượt truy cập: 53850620

Chức năng nhiệm vụ:

II. Chức năng cơ bản
Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý theo nhu cầu xã hội; tổ chức các hoạt động thực hành nghề luật cho giảng viên và học viên của Học viện Tư pháp.
III. Cơ cầu tổ chức
1. Giám đốc
2. Phó Giám đốc
3. Viên chức, người lao động.
IV. Lãnh đạo qua các thời kỳ
 
1. Giám đốc và tương đương
 
  • Đ/c Trương Hồng Hải (2007-2013)
  • Đ/c Vũ Thị Hoà (2014- 2015)
  • Đ/c Nguyễn Hữu Ước (từ 2015 đến nay)
 
2. Phó Giám đốc
  • Đ/c Phạm Như Hưng (2010 -2013)
  • Đ/c Nguyễn Văn Anh (từ 2015 đến nay)
  • Đ/c Đào Dư Long (từ 2016 đến nay)
V. Thành tích đạt được
- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: năm 2012.
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Tư pháp: năm 2015.
- 02 lần được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong khối bổ trợ tư pháp.