Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 10

Lượt truy cập: 33467673

Mục tiêu của việc thành lập CLB Nghề luật(12/12/2016)
Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực nghề nghiệp, tôn vinh các giá trị pháp quyền – đó là một trong những mục tiêu hướng tới trong hoạt động của CLB Nghề luật.
RA MẮT CÂU LẠC BỘ NGHỀ LUẬT(05/12/2016)
Ngày 06 tháng 6 năm 2011, Giám đốc Học viện Tư pháp đã ký Quyết định số 254/2011/QĐ-HVTP phê duyệt Đề án thành lập Câu lạc bộ Nghề luật. Ngày 08 tháng 6 năm 2011, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Học viện Tư pháp ký Quyết định số 01/QĐ/TVPL thành lập Câu lạc bộ Nghề luật.