Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 29

Lượt truy cập: 33467767

Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 14.2 tại Hà Nội

TT TƯ VẤN PHÁP LUẬT: Thực hiện kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt, ngày 23/5/2013, Học viện Tư pháp long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 14.2 học vào buổi tối.

Thực hiện kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt, ngày 23/5/2013, Học viện Tư pháp long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 14.2 học vào buổi tối.

Lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 14.2 học buổi tối có 235 học viên. Để đảm bảo cho việc quản lý lớp có hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, Học viện Tư pháp đã chia khóa học thành 05 lớp nhỏ. Việc chia nhỏ lớp học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong việc trao đổi, giúp nhau học tập. Ngoài ra, còn giúp cho các buổi học tình huống, các buổi diễn án đạt kết quả cao. Ngay sau khi nhập học, các học viên đã được phổ biến Quy chế và một số quy định về nề nếp học tập và sinh hoạt. Học viện áp dụng phương pháp quản lý và đánh giá học viên theo Quy chế quản lý đào tạo được ban hành kèm theo quyết định số 174/QĐ-HVTP ngày 01/11/2010 của Giám đốc Học viện Tư pháp.

Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 14.2 sẽ áp dụng Chương trình đào tạo nghề luật sư được xây dựng trên cơ sở của Chương trình đào tạo khung do Bộ Tư pháp ban hành. Chương trình gồm 3 phần: Phần chuyên đề luật sư và nghề luật sư; phần kỹ năng chung và phần kỹ năng hành nghề. Ngoài ra, trong chương trình học, học viên sẽ được thực tập đóng vai luật sư tại các phiên toà tập sự và đi thực tế tại các văn phòng luật sư, tham dự các phiên tòa lưu động hoặc tại tòa án. Vì thế, những kiến thức, kinh nghiệm thu được trong khóa học sẽ giúp học viên có được các kỹ năng cần thiết, một tầm nhìn tổng quan về hoạt động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Nguyễn Thị Thanh Hương